Är ni skolhuvudman och har svårigheter med frågor inom skoljuridik som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt oss hjälpa er att reda ut frågetecknen.

Vi utför både längre och kortare uppdrag åt skolhuvudmän och kan hjälpa er med allt från stöd vid verksamhetsöversyn till rättsutredningar, granskningar och upprättande av exempelvis likabehandlingsplan eller kvalitetsredovisning. Vi erbjuder rådgivning även via mail, telefon eller videokonferens.

Exempel på områden där vi kan hjälpa till:

  • Stöd vid verksamhetsöversyn - vi kan bland annat granska ert kvalitetsarbete, värdegrundsarbete eller arbetet med barn i behov av särskilt stöd
  • Granskning och upprättande av t.ex. likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
  • Översyn av delegationsordningar
  • Hjälp i ansökningsprocessen vid friskoleetableringar
  • Skriva yttranden till Skolinspektionen
  • Utforma dokumentmallar
  • Upprättande av överklaganden av bidragsbeslut och tillståndsbeslut
  • Rättsutredningar och biträde vid rättsprocesser

Vi kan erbjuda flera olika upplägg för juridisk rådgivning

Rådgivningsabonnemang – När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning inom ett rättsområde, är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ni får förtur till våra rådgivares tjänster, en kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

Rådgivningsabonnemang Flex – Detta är helt enkelt ett rådgivningsabonnemang för er som behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel inom både arbetsrätt och dataskydd. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens. Villkoren är i övrigt detsamma som för rådgivningsabonnemang omfattande ett rättsområde.

Klippkort – En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. Klippkort kan köpas inom valfritt område.

Enstaka uppdrag – Passar ingen av ovanstående lösningar, bistår vi er så klart gärna ändå. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Joakim Gestberg
"Ibland uppstår det kniviga situationer, exempelvis hur man ska tolka viss lagtext eller när lagar kan stå emot varandra. Ofta har jag då vänt mig till era rådgivare för att få stöd och råd."

Joakim Gestberg, Skolchef - Utvecklingspedagogik Sverige AB

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.