Är ni skolhuvudman och har svårigheter med frågor inom skoljuridik som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt oss hjälpa er att reda ut frågetecknen.

Vi utför både längre och kortare uppdrag åt skolhuvudmän och kan hjälpa er med allt från stöd vid verksamhetsöversyn till rättsutredningar, granskningar och upprättande av exempelvis likabehandlingsplan eller kvalitetsredovisning. Vi erbjuder rådgivning även via mail, telefon eller videokonferens.

Exempel på områden där vi kan hjälpa till:

  • Stöd vid verksamhetsöversyn - vi kan bland annat granska ert kvalitetsarbete, värdegrundsarbete eller arbetet med barn i behov av särskilt stöd
  • Granskning och upprättande av t.ex. likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
  • Översyn av delegationsordningar
  • Hjälp i ansökningsprocessen vid friskoleetableringar
  • Skriva yttranden till Skolinspektionen
  • Utforma dokumentmallar
  • Upprättande av överklaganden av bidragsbeslut och tillståndsbeslut
  • Rättsutredningar och biträde vid rättsprocesser
Joakim Gestberg
"Ibland uppstår det kniviga situationer, exempelvis hur man ska tolka viss lagtext eller när lagar kan stå emot varandra. Ofta har jag då vänt mig till era rådgivare för att få stöd och råd."

Joakim Gestberg, Skolchef - Utvecklingspedagogik Sverige AB

Rådgivningsavtal Flex

Ett smidigt och flexibelt rådgivningsavtal som gör det enkelt att avropa rådgivning löpande. Läs mer om Rådgivningsavtal Flex här.

radgivningsavtal_flex_bred_text.jpg

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.

Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

För er som är medlemmar i SKL finns nu möjligheten att avropa juridiska tjänster från oss genom ett nationellt ramavtal. Läs mer om det här