Kurs – GDPR inom vård och omsorg

Utbildningen syftar till att under en heldag ge deltagarna fördjupade kunskaper om dataskyddsförordningen (GDPR) och dess konsekvenser för det dagliga arbetet för kommunanställda samt ge fördjupade kunskaper för vård- och omsorgsförvaltningars specifika verksamhet.

Kursledare

Laura Gashi

Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Emma Svärd

Rådgivare, jurist

Emma är jurist och håller kurser inom IT-rätt och dataskydd. Hon arbetar även med rådgivning inom dataskydd på JP Infonet. 

Programpunkter för utbildningen

Vi går igenom bland annat:

  • Grundläggande förutsättningar för behandling av personuppgifter
  • Särskilt om känsliga personuppgifter
  • Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
  • Informationsskyldighet, personuppgiftsincidenter, registerutdrag
  • Fördjupning i de rättigheter som registrerade har enligt GDPR
  • Sanktionsavgifter och tillsyn
  • Överföring till tredje land (inklusive molntjänster)
  • GDPR, sekretess och allmän handling
  • Särskilt om personakter