Kurs

GDPR i socialtjänsten

GDPR i socialtjänsten

Om kursen

Vill du få fördjupade kunskaper om dataskyddsförordningen GDPR och dess konsekvenser för det dagliga arbetet i socialtjänsten?

Socialtjänsten behandlar en rad känsliga personuppgifter och omfattas av socialtjänstsekretess, vilket ställer krav på en noggrann personuppgiftsbehandling. Samtidigt är GDPR, EU:s dataskyddsförordning, och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgängliga.

Denna kurs ger dig de grundläggande dataskyddsprinciperna, de rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling samt socialnämndens skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuF).

Vi går också översiktligt igenom förutsättningarna för socialnämnden att behandla personuppgifter och hur känsliga uppgifter hanteras i socialnämndens verksamhet, enligt sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt bland annat socialtjänstlagen (2001:453, SoL).

Kurser vänder sig till dig som socialsekreterare, chef, jurist eller dataskyddsansvarig i socialtjänsten. Kursen är även nyttig för dig i annan funktion som arbetar med dessa frågor. Inga förkunskaper krävs för att kunna delta.

Programpunkter 

  • Grundläggande förutsättningar för behandling av personuppgifter (inklusive SoLPuL/SoLPuF)
  • Särskilt om känsliga personuppgifter
  • Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
  • Informationsskyldighet, personuppgiftsincidenter, registerutdrag
  • Fördjupning i de rättigheter som registrerade har enligt GDPR
  • Sanktionsavgifter och tillsyn
  • Överföring till tredje land (inklusive molntjänster)
  • GDPR, sekretess och allmän handling

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Laura Gashi

Kursledare

Laura Gashi Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Martin Lager

Kursledare

Martin Lager Rådgivare, jurist

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Tillfälle: den 30 november 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023