Kurs

GDPR i socialtjänsten

GDPR i socialtjänsten

Om kursen

Vill du få fördjupade kunskaper om dataskyddsförordningen GDPR och dess konsekvenser för det dagliga arbetet i socialtjänsten?

Socialtjänsten behandlar en rad känsliga personuppgifter och omfattas av socialtjänstsekretess, vilket ställer krav på en noggrann personuppgiftsbehandling. Samtidigt är GDPR, EU:s dataskyddsförordning, och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgängliga.

Denna kurs ger dig de grundläggande dataskyddsprinciperna, de rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling samt socialnämndens skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuF).

Vi går också översiktligt igenom förutsättningarna för socialnämnden att behandla personuppgifter och hur känsliga uppgifter hanteras i socialnämndens verksamhet, enligt sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt bland annat socialtjänstlagen (2001:453, SoL).

För vem passar kursen?

Kurser vänder sig till dig som socialsekreterare, chef, jurist eller dataskyddsansvarig i socialtjänsten. Kursen är även nyttig för dig i annan funktion som arbetar med dessa frågor. Inga förkunskaper krävs för att kunna delta.

Programpunkter 

  • Grundläggande förutsättningar för behandling av personuppgifter (inklusive SoLPuL/SoLPuF)
  • Särskilt om känsliga personuppgifter
  • Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
  • Informationsskyldighet, personuppgiftsincidenter, registerutdrag
  • Fördjupning i de rättigheter som registrerade har enligt GDPR
  • Sanktionsavgifter och tillsyn
  • Överföring till tredje land (inklusive molntjänster)
  • GDPR, sekretess och allmän handling

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Laura Gashi

Kursledare

Laura Gashi Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Martin Lager

Kursledare

Martin Lager Rådgivare, jurist

Martin Lager är jurist och arbetar med juridisk rådgivning samt utbildning på JP Infonet. Hans huvudsakliga inriktning omfattar social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Tillfälle: den 16 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2850 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Tillfälle: den 10 april 2025 09:30-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR i socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023