Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Om kursen

Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Arbetet som alltid varit komplext har blivit ännu mer mångfacetterat. Likaså de juridiska grunderna för socialtjänstens arbete. Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas.

Denna utbildning om socialtjänstlagen ger en god översikt kring dess olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag måste varje avsnitt kompletteras med kunskap om andra författningar. Därför pratar vi även om föräldrabalken, utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande, LVU och LVM med flera. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området. 

Vi går genom de grundläggande principerna om självbestämmanderätt och integritet samt barnets bästa och principernas praktiska innebörd belyses särskilt. Ansvarsfördelningen kommuner emellan kommer även att förklaras samt hur EU-rätten påverkar kommunens ansvar. Ett centralt tema i kursen är bedömningen av individers rätt till ekonomiskt och annat bistånd samt vad lagen anvisar i fråga om placering av barn och vuxna i familjehem och hem för vård och boende. Vi tar upp aktuella spörsmål i detta sammanhang, till exempel i fråga om människor på flykt och utsatta EU-medborgare. Vi går även översiktligt genom den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen samt ger vägledning i hur ett ärende ska hanteras och de krav som lagstiftaren ställer på handläggningen. 

Överklagandeprocessen behandlas med utgångspunkt i hur den ska skötas från förvaltningens sida och vi avrundar kursen med en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhållas sig till och de sanktioner som på olika sätt aktualiseras när socialtjänsten inte fungerar som den ska.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till chefer och handläggare som är i behov av en grundläggande kurs inom ämnet men kan även passa förtroendevalda med flera. De förkunskaper som krävs är att du arbetar inom IFO eller har politiskt uppdrag inom ramen för detta, i övrigt inga specifika juridiska förkunskaper. Kursens fokus är på verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Eftersom vår utbildning om socialtjänstlagen ger en gedigen helhetsbild över socialtjänstjuridiken med fokus på IFO lämpar den sig väl även för nyanställda.

Programpunkter 

 

  • Grundläggande principer: självbestämmande och integritet, barnets bästa. Den praktiska innebörden.
  • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan.
  • Om vård i familjehem eller HVB-hem (6 kap. SoL)
  • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras (LVU och LVM)
  • Om handläggning av ärenden, överklagandeprocessen (9–12 kap., 16 kap. SoL)
  • Om lex Sarah och särskilda avgifter samt övriga sanktioner (14 kap. SoL)

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,8/5)

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 7 kursdeltagare

Martin Lager

Kursledare

Martin Lager Rådgivare, jurist

Martin Lager är jurist och arbetar med juridisk rådgivning samt utbildning på JP Infonet. Hans huvudsakliga inriktning omfattar social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

7/11: 09:30-15:30
8/11: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Tillfälle: den 7 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

11/6: 09:30-15:30
12/6: 09:30-15:30
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Tillfälle: den 11 juni 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

10/12: 09:30-15:30
11/12: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Tillfälle: den 10 december 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024