Kurs

Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Om kursen

Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Arbetet som alltid varit komplext har blivit ännu mer mångfacetterat. Likaså de juridiska grunderna för socialtjänstens arbete. Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas.

Denna kurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag måste varje avsnitt kompletteras med kunskap om andra författningar. Därför pratar vi även om föräldrabalken, utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande, LVU och LVM med flera. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området. 

Vi går genom de grundläggande principerna om självbestämmanderätt och integritet samt barnets bästa och principernas praktiska innebörd belyses särskilt. Ansvarsfördelningen kommuner emellan kommer även att förklaras samt hur EU-rätten påverkar kommunens ansvar. Ett centralt tema i kursen är bedömningen av individers rätt till ekonomiskt och annat bistånd samt vad lagen anvisar i fråga om placering av barn och vuxna i familjehem och hem för vård och boende. Vi tar upp aktuella spörsmål i detta sammanhang, till exempel i fråga om människor på flykt och utsatta EU-medborgare. Vi går även översiktligt genom den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen samt ger vägledning i hur ett ärende ska hanteras och de krav som lagstiftaren ställer på handläggningen. 

Överklagandeprocessen behandlas med utgångspunkt i hur den ska skötas från förvaltningens sida och vi avrundar kursen med en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhållas sig till och de sanktioner som på olika sätt aktualiseras när socialtjänsten inte fungerar som den ska.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till chefer och handläggare som är i behov av en grundläggande kurs inom ämnet men kan även passa förtroendevalda med flera. De förkunskaper som krävs är att du arbetar inom IFO eller har politiskt uppdrag inom ramen för detta, i övrigt inga specifika juridiska förkunskaper. Kursens fokus är på verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Då kursen ger en gedigen helhetsbild över socialtjänstjuridiken med fokus på IFO lämpar den sig bra även för nyanställda. 

Programpunkter 

 

  • Grundläggande principer: självbestämmande och integritet, barnets bästa. Den praktiska innebörden.
  • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan.
  • Om vård i familjehem eller HVB-hem (6 kap. SoL)
  • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras (LVU och LVM)
  • Om handläggning av ärenden, överklagandeprocessen (9–12 kap., 16 kap. SoL)
  • Om Lex Sara och särskilda avgifter samt övriga sanktioner (14 kap. SoL)

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,8/5)

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 7 kursdeltagare

Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Martin Lager

Kursledare

Martin Lager Rådgivare, jurist

Martin Lager är jurist och arbetar med juridisk rådgivning samt utbildning på JP Infonet. Hans huvudsakliga inriktning omfattar social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

10/4: 09:30-15:30
11/4: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Tillfälle: 10-11 april 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

7/11: 09:30-15:30
8/11: 09:30-15:00
Livesänd Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Tillfälle: 7-8 november 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023