Kurs

Nyanställd i kommunen – juridiken du behöver

Nyanställd i kommunen – juridiken du behöver

Om kursen

Som kommunanställd hos en offentlig arbetsgivare måste du ha kännedom om flera regelverk som styr det dagliga arbetet. Du behöver förstå den offentliga förvaltningen för att bedriva ett rättssäkert arbete. Att inte känna till den relevanta juridiken innebär risker – både för dig själv och din arbetsgivare.

Här kommer kursen Nyanställd i kommunen in i bilden. Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande principerna i regeringsformen. Dessa innehåller flera praktiska anvisningar för dig som tjänsteperson i det offentliga. Vidare redogör vi för legalitetsprincipen. Vad är gällande rätt? Vilka rättsregler förväntas du känna till och följa? Hur kan du på ett professionellt sätt ta reda på vad som faktiskt gäller? Vi går sedan vidare med ett långt och färgglatt pass om objektivitets-, likabehandlings- och saklighetsprincipen. Ett utflöde av objektivitetsprincipen är bestämmelserna om jäv samt förbuden mot att ge och ta emot mutor. Dessa allvarliga bestämmelser förklaras och åskådliggörs med mycket spännande rättspraxis och exempel ur den kommunala vardagen.

Under dagen pratar vi också närmre om vikten av att skilja på det privata och tjänsten – detta på alla sätt och vis. Här får du praktiska råd och vi tydliggör samspelet mellan grundlagsbundenhet, yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Även diskrimineringslagens krav nämns och likaså förbuden mot vissa bisysslor och den komplexa kommunala organisationen. Vi ser även på förvaltningslagen och dess viktigaste allmänna principer. Vi identifierar vad som är ett ärende och vilka minimikrav som gäller för ärendehandläggning.

Avslutningsvis hänvisar kursledaren till andra viktiga lagstiftningsområden som du särskilt behöver ha kunskap i för det dagliga arbetet. Under kursens gång väver vi hela tiden in vad som kan hända när du på ett eller annat sätt gör fel och vilket ansvar det innebär att vara anställd hos en offentlig arbetsgivare.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd tjänsteperson i kommunen. Kursen är en introduktionskurs och passar lika väl för dig med juridisk utbildning som dig med annan bakgrund.

Programpunkter

 • Legalitetsprincipen
 • Objektivitets-, likabehandlings- och saklighetsprincipen
 • Om mutor och jäv
 • Att skilja mellan det privata och tjänsten: regeringsformen – yttrandefrihet – lojalitetsplikt
 • Olovliga bisysslor
 • Diskrimineringsförbuden
 • Vad är en kommun?
 • Kommunala befogenheter
 • Reglementen och delegation
 • De viktigast principerna i förvaltningslagen – den goda förvaltningen
 • Allmänna handlingar – sekretess – meddelarfrihet – med flera
 • Dataskyddsregler – en hänvisning
 • Ansvar: straffrättsligt – skadeståndsrättsligt – revisionsrättsligt/kommunal revision – politiskt
 • JO, JK, tillsynsmyndigheter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Nyanställd i kommunen

Tillfälle: den 6 februari 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Nyanställd i kommunen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Nyanställd i kommunen

Tillfälle: den 4 september 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Nyanställd i kommunen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023