Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Att utreda barns behov av skydd och stöd

Att utreda barns behov av skydd och stöd

Om kursen

Att utreda barns behov av skydd och stöd är en svår uppgift och en komplex process. Socialnämndens yttersta ansvar ställer stora krav på såväl form som innehåll i utredningsarbetet.

Barnutredande bygger på flera olika, viktiga kompetensområden. Genom att delta på denna utbildningsdag får du kunskap om det socialrättsliga regelverket som styr utredningsarbetet, men även chansen att lära dig mer om själva hantverket.

Syftet med dagen är att ge dig ett systematiskt arbetssätt som stöd i det praktiska arbetet med fokus på analys och bedömning. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet, barnrättsperspektiv och barnets delaktighet.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som är socialsekreterare eller chef i socialtjänsten, inom området barn och familj.

Programpunkter

 • Barns rätt – socialtjänstens ansvar

 • Att tillämpa barnkonventionen

 • Utredningsarbete – inte bara en administrativ process

 • Omedelbara skyddsbedömningar
  - Lagkraven
  - Vilka verktyg finns?

 • Risk- och skyddsfaktorer

 • De olika momenten i en utredning om barns skydd och stöd:

 • Planera utredning
  - Utredningsplan – frågeställningar
  - Inhämta information
  - Barnets delaktighet
  - De olika informationskällorna
  - Allsidighet, saklighet och opartiskhet

 • Analys och bedömning – en systematisk och mycket viktig process

 • Sammanställa beslutsunderlag
  - Dokumentation

 • Tid för reflektion?
  - Det skrivna språket
  Form och innehåll – socialrättsliga krav på beslutsunderlaget

 • Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Tillfälle: den 17 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Tillfälle: den 8 maj 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Tillfälle: den 9 oktober 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024