Kurs

Att utreda barns behov av skydd och stöd

Att utreda barns behov av skydd och stöd

Om kursen

Att utreda barns behov av skydd och stöd är en svår uppgift och en komplex process. Socialnämndens yttersta ansvar ställer stora krav på såväl form som innehåll i utredningsarbetet.

Barnutredande bygger på flera olika, viktiga kompetensområden. Genom att delta på denna utbildningsdag får du kunskap om det socialrättsliga regelverket som styr utredningsarbetet, men även chansen att lära dig mer om själva hantverket.

Syftet med dagen är att ge dig ett systematiskt arbetssätt som stöd i det praktiska arbetet med fokus på analys och bedömning. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet, barnrättsperspektiv och barnets delaktighet.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som är socialsekreterare eller chef i socialtjänsten, inom området barn och familj.

Programpunkter

 • Barns rätt – socialtjänstens ansvar
 • Att tillämpa barnkonventionen
 • Utredningsarbete – inte bara en administrativ process
 • Omedelbara skyddsbedömningar
  • Lagkraven
  • Vilka verktyg finns?
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • De olika momenten i en utredning om barns skydd och stöd:
 • Planera utredning
  • Utredningsplan – frågeställningar
  • Inhämta information
  • Barnets delaktighet
  • De olika informationskällorna
  • Allsidighet, saklighet och opartiskhet
 • Analys och bedömning – en systematisk och mycket viktig process
 • Sammanställa beslutsunderlag
  • Dokumentation
 • Tid för reflektion?
  • Det skrivna språket
  • Form och innehåll – socialrättsliga krav på beslutsunderlaget
 • Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Tillfälle: den 25 april 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att utreda barns behov av skydd och stöd

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023