hammer lagkommentar till arkivlagen

Lagkommentaren är skriven av Lars Clevesköld och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till arkivlagen

Denna omfattande lagkommentar till arkivlagen ger en noggrann genomgång av varje paragraf. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Under varje paragraf presenteras relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin för att ge en djupare förståelse för lagens tillämpning.

Lagkommentaren är särskilt utformad för att vara till nytta för myndigheter och enskilda organ som ansvarar för att tillämpa arkivlagen. Den erbjuder vägledning och hjälp för korrekt och rättssäker hantering av handlingar enligt lagens bestämmelser. Dessutom kan kommentaren vara av intresse för personer utanför myndigheterna som önskar insyn i myndigheternas handlingar och vill ha en bättre förståelse för deras skyldigheter och rättigheter enligt lagen.

Arkivlagen består av totalt 17 paragrafer, och denna lagkommentar granskar och analyserar varje paragraf i detalj. Genom att tillhandahålla en gedigen genomgång av lagen blir kommentaren en värdefull resurs för alla som behöver navigera och förstå bestämmelserna och tillämpningen av arkivlagen inom myndigheterna och andra organ, inklusive Svenska kyrkan.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023