hammer lagkommentar till arkivlagen

Lagkommentaren till arkivlagen, skriven av Lars Clevesköld, beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till arkivlagen

Denna omfattande lagkommentar till arkivlagen ger en noggrann genomgång av varje paragraf. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Under varje paragraf presenteras relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin för att ge en djupare förståelse för lagens tillämpning.

Lagkommentaren är särskilt utformad för att vara till nytta för myndigheter och enskilda organ som ansvarar för att tillämpa arkivlagen. Den erbjuder vägledning och hjälp för korrekt och rättssäker hantering av handlingar enligt lagens bestämmelser. Dessutom kan kommentaren vara av intresse för personer utanför myndigheterna som önskar insyn i myndigheternas handlingar och vill ha en bättre förståelse för deras skyldigheter och rättigheter enligt lagen.

Arkivlagen består av totalt 17 paragrafer, och denna lagkommentar granskar och analyserar varje paragraf i detalj. Genom att tillhandahålla en gedigen genomgång av lagen blir kommentaren en värdefull resurs för alla som behöver navigera och förstå bestämmelserna och tillämpningen av arkivlagen inom myndigheterna och andra organ, inklusive Svenska kyrkan.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023