Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kommuner bör kunna neka tillfälligt boende hemtjänst

Riksdagen anser att en kommun tillfälligt bör kunna neka hemtjänst till personer som är på kortare besök.

8 jun 2020

Smittspridning inom äldreomsorg – svårigheter och framgångsfaktorer

IVO har de senaste veckorna gjort en nationell tillsyn i olika delar av äldreomsorgen och LSS-boenden.

13 maj 2020

Lex Lilla hjärtat har blivit utredningsuppdrag

Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas.

13 maj 2020

Att inte ge sommargäster insatser enligt SoL är olagligt

Förvaltningsrätten i Göteborg bedömer att det inte är förenligt med lagen att inte ge sommargäster insatser enligt SoL.

13 maj 2020

Vad omfattar ett registerutdrag?

Vår jurist Didrik Värmon svarar på frågan.

29 apr 2020

Finns det undantag från det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden?

Lars Clevesköld reder ut när det går att göra undantag från de tillfälliga bestämmelserna om besöksförbud på äldreboenden. 

15 apr 2020

Tipsa IVO om risker och brister i vård och omsorg

IVO har startat en ny tjänst som heter ”Tipsa IVO!”. Tjänsten vänder sig särskilt till yrkesverksamma.

15 apr 2020

Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna

De största kommunerna och regionerna har gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning.

15 apr 2020

Desinfektionsmedel utan svensk märkning kan börja användas i vården

Regeringen ger möjlighet att tillfälligt ändra reglerna som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska.

14 apr 2020

SKR uppmanar till omedelbara ändringar inom socialtjänsten

SKR har skickat skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar.

25 mar 2020

Hur påverkar det nya coronaviruset socialtjänsten?

En sammanfattning om vad som är aktuellt för socialtjänsten.

19 mar 2020

Vad behöver vara dokumenterat inför en LVU-ansökan?

Vi listar 6 frågor som är viktiga att ha dokumenterat.

18 mar 2020

Får en undersköterska ge sina brukare fotvård på fritiden?

Vår jurist Fanny Vesterberg besvarar frågan.

20 feb 2020

"Det är viktigt att belysa hur vi kan jobba smartare inom socialtjänsten"

Vi har pratat med Veronica inför konferensen Socialrättsdagen 2020 - läs intervjun här!

20 feb 2020

Förslag om ungdomsövervakning för unga som begår brott

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga som begår brott, ungdomsövervakning.

20 feb 2020

Därför ökar kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd

Bristande stöd från Arbetsförmedlingen är en av huvudorsakerna en sammanställning från SKR.

19 feb 2020

Social dumpning mellan kommuner ska kartläggas

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning.

19 feb 2020

En skräddarsydd utbildningslösning som överträffade förväntningarna

Läs en intervju med Rickard Flodfält om hans utmaning att lära sig socialrätt snabbt och hur vi hjälpte honom med det.

29 jan 2020

Vilka är barnkonventions fyra grundprinciper?

De fyra grundläggande artiklarna är artikel 2, 3, 6 och 12. Läs mer om dem här!

22 jan 2020

4 , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 ,