Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Tipsa IVO om risker och brister i vård och omsorg

IVO har startat en ny tjänst som heter ”Tipsa IVO!”. Tjänsten vänder sig särskilt till yrkesverksamma.

15 apr 2020

Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna

De största kommunerna och regionerna har gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning.

15 apr 2020

Desinfektionsmedel utan svensk märkning kan börja användas i vården

Regeringen ger möjlighet att tillfälligt ändra reglerna som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska.

14 apr 2020

SKR uppmanar till omedelbara ändringar inom socialtjänsten

SKR har skickat skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar.

25 mar 2020

Hur påverkar det nya coronaviruset socialtjänsten?

En sammanfattning om vad som är aktuellt för socialtjänsten.

19 mar 2020

Vad behöver vara dokumenterat inför en LVU-ansökan?

Vi listar 6 frågor som är viktiga att ha dokumenterat.

18 mar 2020

Får en undersköterska ge sina brukare fotvård på fritiden?

Vår jurist Fanny Vesterberg besvarar frågan.

20 feb 2020

"Det är viktigt att belysa hur vi kan jobba smartare inom socialtjänsten"

Vi har pratat med Veronica inför konferensen Socialrättsdagen 2020 - läs intervjun här!

20 feb 2020

Förslag om ungdomsövervakning för unga som begår brott

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga som begår brott, ungdomsövervakning.

20 feb 2020

Därför ökar kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd

Bristande stöd från Arbetsförmedlingen är en av huvudorsakerna en sammanställning från SKR.

19 feb 2020

Social dumpning mellan kommuner ska kartläggas

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning.

19 feb 2020

En skräddarsydd utbildningslösning som överträffade förväntningarna

Läs en intervju med Rickard Flodfält om hans utmaning att lära sig socialrätt snabbt och hur vi hjälpte honom med det.

29 jan 2020

Vilka är barnkonventions fyra grundprinciper?

De fyra grundläggande artiklarna är artikel 2, 3, 6 och 12. Läs mer om dem här!

22 jan 2020

Stöd till adopterade som söker sitt ursprung

MFoF har fått i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om stöd till adopterade i samband med ursprungssökning.

22 jan 2020

Fler barn och unga vuxna får vård för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar.

20 jan 2020

Vad brister i kommuners arbete med våldsutsatta barn?

IVO har granskat 13 kommuners arbete med barn som blivit utsatta för våld i nära relationer.

20 jan 2020

När får en socialnämnd avstå från att kommunicera?

En av våra jurister svarar på frågan - ta del av svaret här.

9 dec 2019

Tillsynen av vård och omsorg av IVO brister

Riksrevisionen har granskat IVO och konstaterar att de ännu inte fullt ut har levt upp till förväntningarna.

6 dec 2019

Varannan svensk kommun är oförberedd på att barnkonventionen blir lag

Nästan varannan svensk kommun saknar en strategi för hur man ska implementera barnkonventionen.

3 dec 2019

4 , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 ,