Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya adoptionsregler från och med 1 september

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

Kommuner och landsting brister i rutiner gällande trakasserier enligt DO

DO:s granskning visar att det finns stora brister i kommuners och landstings rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

24 sep 2018

Så fördelas preliminärt välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019.

17 sep 2018

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Vissa ungdomar som sökt asyl efter 24 november kan omfattas av lagen - läs om villkoren för det här!

11 sep 2018

Förslag om att förbjuda erkännande av barnäktenskap

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige - läs mer här!

10 sep 2018

Ny uppdatering i JP Webbkurs–Social

Kan livshotande skador som kan ha orsakats av skakvåld räcka för LVU av spädbarn? Det och många fler fall diskuteras i den senaste uppdateringen av JP Webbkurs–Social.

7 sep 2018

Fel att inte informera pappa om utredning och jourhemsplacering av hans barn

JO ger kritik till en socialnämnd som väntat två månader med att meddela en pappa om jourhemsplacering av hans barn. 

22 aug 2018

Migrationsverket återupptar beslut enligt nya gymnasielagen

Migrationsverket godkänner ny beredningen av gymnasielagen - läs mer här!

21 aug 2018

Insatser för äldre med demenssjukdom och multisjuka äldre

Regeringen skjuter till 12 miljoner för insatser med syfte att förbättra vård- och omsorgskedjan för bland annat äldre med demenssjukdom - läs mer!

17 aug 2018

Arbetssituationen för personliga assistenter ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning av yrket personlig assistent. 

14 aug 2018

Nya insatser mot spelmissbruk

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. 

13 aug 2018

Migrationsverket pausar beslut som gäller den nya gymnasielagen

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden som gäller den nya gymnasielagen.

9 aug 2018

Äldre kan få egen lagstiftning

Idag omfattas äldre av insatser enligt socialtjänstlagen, men regeringen vill nu utreda en eventuell egen lag för äldre.

9 aug 2018

JP Infonet i Almedalen 2018

Se sammanfattningen från JP Infonets seminarium i Almedalen här. 

12 jul 2018

Viktiga lagförändringar på socialområdet från 1 juli 2018

En sammanställning över några av de viktigare lagändringar på socialrättsområdet som trädde i kraft den 1 juli 2018.

4 jul 2018

Nya förvaltningslagens tillämpningsområde

Den nya förvaltningslagen ska tillämpas i fler situationer än tidigare genom att begränsningen i tillämpningsområdet till myndighetsutövning tas bort. Läs mer om det här! 

29 jun 2018

Dokumentation i barn- och ungdomsärenden kan utvecklas

En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. Kan arbetet utvecklas och bli mer effektivt? 

25 jun 2018

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir nu lag i Sverige.

14 jun 2018

Tillståndskrav inom välfärdsområdet borde omfatta även kommuner

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att även kommuner borde omfattas av nya krav för att få tillstånd till att bedriva verksamhet inom välfärden.

11 jun 2018

Reglering av vinster i välfärden ska inte införas

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. 

8 jun 2018

Gå till sida: 9, 10, 11, 12, 13 (denna sida), 14, 15, 16, 17,