Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

I mars 2017 gav regeringen Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

28 jan 2019

IVO och Försäkringskassan stärker samarbetet

IVO och Försäkringskassan har ingått en gemensam överenskommelse som ska stärka deras samarbete.

18 jan 2019

”Det känns meningsfullt att vara en del av den goda byråkratin”

Natalie Glotz Stade är den samhällsintresserade skådespelerskan från Tyskland som kom till Sverige och blev jurist. Läs intervjun här!

17 jan 2019

Över 5 000 har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Den 10 januari 2019, överlämnades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till regeringen.

10 jan 2019

Inget ekonomiskt bistånd till dator i hemmet när internet och smartphone finns

Har man rätt till ekonomiskt bistånd till dator i hemmet när man redan får bistånd till internet? Läs mer om karmmarrättens dom.

9 jan 2019

Viktiga lagändringar på socialrättsområdet

Vid årsskiftet 2018/2019 trädde en del nya lagar i kraft på det socialrättsliga området. Här får du en sammanfattning av några av de viktigare lagändringarna.

8 jan 2019

De nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter

Nu måste fler verksamhetstyper ha tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet. Läs mer om de nya reglerna här.

7 jan 2019

Hot och våld är vardag för socialsekreterare – Arbetsmiljöverket kräver förbättringar

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner.

19 dec 2018

Vellinge kommun får införa lokalt tiggeriförbud

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelat att Vellinge kommun får förbjuda tiggeri.

19 dec 2018

Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

Anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om missförhållanden i verksamheten. Justitieombudsmannen har slagit fast att de anställda har en självständig ställning mot myndigheten som tar emot anmälningarna och att de således är allmänna handlingar. 

19 dec 2018

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten.

14 dec 2018

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017.

11 dec 2018

Insatser under jourtid

Hur många akuta insatser kan en arbetstagare göra under jourtid? Finns det en maxgräns? Läs mer.

6 dec 2018

Föräldrar döms för förberedelse till äktenskapstvång

Hovrätten dömer föräldrarna till en då 13-årig flicka från Syrien för förberedelse till äktenskapstvång.

6 dec 2018

GDPR i socialtjänsten – en kort genomgång

Här får du en kort genomgång av GDPR och förhållandet till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

4 dec 2018

Förbättringsresan fortsätter – en inspirerande heldag med det goda exemplet som ledstjärna

Den 23 november anordnade JP Infonet konferensen Ledarskap och innovation inom socialtjänsten, läs mer om dagen här!

29 nov 2018

Grunderna i handläggning inom äldreomsorgen – en praktisk guide

Vad behöver du tänka på när du utreder en ansökan inom socialtjänsten som rör äldreomsorgen?

21 nov 2018

Nya lagar och regler inom socialrätten med JP Webbkurs

Nu finns det en ny omgång av laguppdateringar inom socialrätten! Kika på ett smakprov från kursen här.

20 nov 2018

Trygghetskameror hos äldre gör nytta

Trygghetskameror och gps-larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen. Läs mer om Socialstyrelsens studie.

7 nov 2018

8 , 9 , 10 , 11 , 12 (denna sida) , 13 , 14 , 15 , 16 ,