Ungdomars spel om pengar har minskat under hela 2000-talet - JP Infonet

Ungdomars spel om pengar har minskat under hela 2000-talet

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nya fokusrapport visar att spel om pengar bland skolungdomar har minskat kraftigt sedan år 2000. Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2.  

– Trenden med ett minskat spelande om pengar har skett parallellt med att åldersgränser succesivt har införts på Svenska spels spel vilket sannolikt har haft en inverkan på ungas spelande. En annan möjlig förklaring till nedgången kan vara kravet på kreditkort för att spela på online-spel, säger Johan Svensson, utredare på CAN.

Rapporten visar också att det finns tydliga könsskillnader. Andelen pojkar som uppgett att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna har varit mer än dubbelt så stor som andelen flickor under hela perioden. Skillnaderna är extra tydliga i gymnasiet. År 2018 var det drygt sju gånger så vanligt att spela om pengar bland pojkarna som bland flickorna (15 % respektive 2 %).

Senast uppdaterad 5 apr 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

    Karlstad ½-dagskurs Kursledare: Emma Fall
  • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

    Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Beatrice Nordebrink
  • Utbildningen ger deltagarna kunskap om juridiken och hur juridiken interagerar med det praktiska sociala utredningsarbetet inom äldreomsorgen.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Beatrice Nordebrink

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området