Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Upphandlingsmyndigheten ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer.

31 okt 2017

LOU gäller även vid offentlig-privat samverkan

I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket kritiseras ett dotterbolag till ett kommunalt bostadsbolag för att utan föregående annonsering ha ingått ett byggentreprenadkontrakt.

24 okt 2017

Regeringens budgetproposition för 2018 - det här behöver du känna till

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Ta del av de mest intressanta förslagen inom områdena skola, social, äldreomsorg, samhällsbyggnad, fastighet, miljö och upphandling.

22 sep 2017

Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

19 sep 2017

Rättspraxis på upphandlingsområdet

Under det senaste halvåret har en hel del intressanta avgöranden på upphandlingsområdet kommit. Domar från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna ger en överblick över senaste praxis inom upphandling.

4 sep 2017

Nytt och fördjupat stöd för arbetsrättsliga villkor

Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. 

21 jun 2017

Ny rapport - stöd till upphandlande myndigheter som ska upphandla tillfälliga byggnader

Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten en rapport som ger en överblick av marknaden och som kan användas som underlag för att utföra ett strategiskt och långsiktigt inköpsarbete.

31 maj 2017

Innebär den nya LOU utökad kommunikationsskyldighet under kvalificerings- och utvärderingsfasen?

En vanligt förekommande fråga är om den nya lagstiftningen ställer krav på att en upphandlande myndighet alltid ska ge en anbudsgivare möjlighet att yttra sig under kvalificerings- och utvärderingsprocessen om det är så att upphandlande myndighet av någon anledning inte kommer att utvärdera denne anbudsgivares anbud.

9 maj 2017

Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling

Det har kommit ett nytt lagförslag som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester för leverantörers och underleverantörers personal. 

4 maj 2017

Anders Vedin – från upphandlingsjuridik till strategiskt inköpsarbete

Anders Vedin har lång erfarenhet av upphandling inom statlig och kommunal verksamhet. Genom uppdrag som upphandlare, konsult och stadsjurist har Anders skaffat sig gedigen kunskap om upphandlingsfrågor och bred praktisk erfarenhet.

28 apr 2017

JP Infonet kommenterar nya LOU

Nu uppdaterar vi på JP Infonet våra tjänster med de första lagkommentarerna till nya LOU. Under våren och sommaren planeras samtliga paragrafer vara kommenterade. 

6 apr 2017

JP Infonets Upphandlingsrättsliga Stipendium

Vi på JP Infonet kommer med start våren 2017 dela ut ett stipendium till en juridikstudent som med stöd av digitaliserad rättsinformation presterat en intressant och väl genomarbetad uppsats.

5 apr 2017

Senaste rättspraxis på upphandlingsområdet under hösten 2016

Flera intressanta avgöranden på upphandlingsområdet har avgjorts under andra halvåret 2016. Både i EU-domstolen och i svenska instanser.  

14 feb 2017

Upphandlare och leverantörer – samverka!

En vanlig missuppfattning hos såväl upphandlande myndigheter som hos leverantörer till offentlig sektor är att all form av samverkan dem emellan inför en kommande upphandling är förbjuden enligt upphandlingsregelverken.

25 nov 2016

Nu har vi väntat länge på de nya upphandlingslagarna

Våren 2014 beslutade EU om nya upphandlingsdirektiv. Direktivens tvingande bestämmelser skulle enligt EU ha trätt i kraft senast i april 2016.

20 okt 2016

EU

Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet

Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition. 

5 sep 2016

Första halvårets upphandlingsdomar

Under första halvåret 2016 avkunnades ett flertal intressanta domar på upphandlingsområdet. Bland annat har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten mot pragmatiska bedömningar avseende leverantörers uppfyllelse av obligatoriska krav.

29 aug 2016

Tack för i år KOMMEK!

Stort tack till alla som besökte vår monter under KOMMEK-mässan i Malmö denna vecka! Några intensiva dagar med många spännande möten och samtal.

18 aug 2016

9 , 10 , 11 , 12 , 13 (denna sida) , 14 , 15 ,