Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Livet efter Schrems II – vad kan man praktiskt göra beträffande överföringar till USA?

Schrems II fortsätter att vara i fokus men handlingsalternativen är fortfarande oklara. Monika Wendleby analyserar situationen.

18 sep 2020

Kamerabevakning av registreringsskyltar

Behövs tillstånd för kamerabevakning när den sker av fordons registreringsskyltar vid en kommunal återvinningscentral?

7 sep 2020

Datainspektionen har godkänt Tetra Pak-koncernens bindande företagsbestämmelser

Det är första gången som myndigheten godkänner detta.

7 sep 2020

Livet efter Schrems II – kommer vi kunna överföra personuppgifter till USA?

Kommer vi kunna överföra personuppgifter till USA? Monika Wendleby analyserar EU-domstolens dom som sänt chockvågor runt om i EU.

11 aug 2020

Bostadsrättsförenings kamerabevakning strider mot GDPR

Datainspektionen har granskat en bostadsrättsförening som kameraövervakar föreningens bostadshus. 

16 jun 2020

Personuppgiftsincidenter orsakade av it-angrepp

Ny rapport som analyserar anmälda personuppgiftsincidenter som orsakats av it-angrepp.

12 jun 2020

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning

Kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser.

12 jun 2020

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

Det föreslår regeringen om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen.

12 jun 2020

Personuppgiftssekretess

Vad gäller för sekretess enligt 21 kap. 7 § OSL? Hur ska man veta om den som efterfrågar handlingarna kommer att bryta mot GDPR? Läs juristens svar!

25 maj 2020

Två år med GDPR

Vi har intervjuat advokaten Nicola Sheehan Björklund om hur hon ser på de två gånga åren. Läs intervjun!

25 maj 2020

Datainspektionen granskar kamerabevakning i hyreshus

DI ska nu undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag har gjort den rättsliga bedömningen för en bevakningskamera i ett trapphus.

19 maj 2020

Vi välkomnar Monika Wendleby som ny expert

Vi passade på att ställa några frågor för att lära känna henne lite bättre, häng med!

4 maj 2020

Sanktionsavgift mot Statens servicecenter

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på sammanlagt 200 000 kronor mot Statens servicecenter.

29 apr 2020

Vägledning för dataskydd i samband med utvecklingen av coronavirusappar

EU-kommissionens vägledning kan bidra till en säker utveckling av appar och skydda EU-medborgarnas personuppgifter.

29 apr 2020

Vad omfattar ett registerutdrag?

Vår jurist Didrik Värmon svarar på frågan.

29 apr 2020

Dataskydd vid distansundervisning

Undervisning i videoklassrum, elevhälsomöten och kuratorssamtal på distans. Det här behöver du tänka på.

20 apr 2020

Ny e-tjänst för personuppgiftsincidenter

Datainspektionen lanserar en e-tjänst som gör det smidigt att anmäla personuppgiftsincidenter.

31 mar 2020

Coronaviruset och digital smittspårning

Vilka möjligheter finns det att använda digital smittspårning under coronautbrottet? Läs mer.

31 mar 2020

GDPR i förhållande till coronaviruset

JP Infonets expert advokat Cecilia Torelm Tornberg redogör för möjligheterna att kommunicera kring coronaviruset i ljuset dataskyddsförordningen. 

18 mar 2020

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , 11 ,