Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning i flerbostadshus

Ett bostadsbolag ska betala 300 000 kronor i sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning.

18 jan 2021

Undantag från strandskydd medges inte

Högsta domstolen har meddelat en ny dom rörande intresseavvägningen vid prövningen av strandskyddsdispens.

15 jan 2021

Fler fastigheter kan omvandlas till bostäder för äldre

Statens Bostadsomvandling AB har i uppdrag att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till bostäder för äldre.

15 jan 2021

Uppförande av översvämningsskydd

Det planerade översvämningsskyddet på Falsterbonäset ska nu prövas av MÖD.

4 dec 2020

Byggsanktionsavgift för hissar

HD meddelar prövningstillstånd i mål om byggsanktionsavgift för hissar.

4 dec 2020

Cykelgator ska underlätta för kommunernas cykeltrafik

Regeringen ger kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla.

10 nov 2020

Omvandla lokaler till bostäder?

Boverket ska se över förutsättningarna för att göra om arbets- eller handelslokaler till bostäder.

9 nov 2020

Inget bygglov för ett telekommunikationstorn på naturmark

Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

9 nov 2020

Vägledning om buller från idrottsplatser

Boverket har tagit fram vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av PBL.

13 okt 2020

Formkraven på förhandsavtal för bostadsrätter

Inför upplåtelse av en bostadsrätt kan förhandsavtal ingås. I denna analys diskuterar Bob Nilsson Hjorth detta krav utifrån två avgöranden från Svea hovrätt.

24 sep 2020

Fastighetstaxeringen inte längre avgörande för bedömningen av brukningsvärd jordbruksmark

Tre avgöranden från MÖD ändrar tidigare praxis. Jurist Sara Löfqvist diskuterar avgörandena. 

7 sep 2020

Tydligare genomförande av MKB-direktivet i PBL

Med anledning av att EU-kommissionen kritiserat Sveriges genomförande av MKB-direktivet lämnas nu förslag på ändringar i PBL i en promemoria. 

17 aug 2020

Över 600 miljoner till svensk infrastruktur

Åtta svenska projekt får över 600 miljoner kronor från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF-fonden).

17 aug 2020

Bostadsrättsförenings kamerabevakning strider mot GDPR

Datainspektionen har granskat en bostadsrättsförening som kameraövervakar föreningens bostadshus. 

16 jun 2020

MÖD-mål om preklusion

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i MÖD-mål om preklusion.

1 jun 2020

Så påverkar säkerhetsskyddslagen kommunal verksamhet

Fler aktörer kan komma att omfattas av nya säkerhetsskyddslagen. Hur påverkas kommuner? Vad utgör en säkerhetskänslig verksamhet? Och hur bedöms det?

7 maj 2020

Beslut om undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Regeringen har beslutat om en förordning om undantag från vissa regler i PBL för tillfälliga vårdbyggnader till följd av covid-19.

5 maj 2020

Miljötänk vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Regeringen vill minska klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

6 apr 2020

1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,