Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder ska återinföras i en effektivare form från den 1 februari 2020.

15 jan 2020

Nya regler ska göra det enklare att bygga bostäder

Nu ska det gå snabbare att bygga, byggande ska bli mer kostnadseffektivt och byggföretag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar.

6 dec 2019

Regeringen föreslår utvecklad översiktsplanering

Regeringen vill utveckla översiktsplaneringen för att underlätta kommunernas arbete med nya bostäder och arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

6 nov 2019

Regeringen går vidare med förslag om större komplementbostadshus

Att bygga större komplementbostadshus utan bygglov vill regeringen ska bli möjligt från första mars nästa år.

5 nov 2019

HD meddelar prövningstillstånd i vattendom

HD har beslutat att pröva ett mål om lagligförklaring av ett vattenkraftverk. Målet handlar om tillstånd till vattenkraftsverksamhet vid en äldre kvarn i Småland.

16 okt 2019

Ingen klagorätt för bostadsrättsinnehavare en vägkorsning bort

En bostadsrättsinnehavare får enligt MÖD inte rätt att överklaga ett beslut att bevilja bygglov för ett flerbostadshus på en närliggande fastighet.

16 okt 2019

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden

Ny utredning ska föreslå hur strandskyddet kan göras om i grunden, genom att ta hänsyn till lokala skillnader.

20 aug 2019

Högsta domstolen vidgar kretsen för vilka som ska höras i detaljplaneärenden

Vem har egentligen rätt att höras i överklagade detaljplaneärenden? Den frågan prövade Högsta domstolen i juli i år.

15 aug 2019

Utredning för stärkt äganderätt till skogen

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka den privata äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

14 aug 2019

Regeringen föreslår större attefallshus

Nu kan den tillåtna byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, utökas från 25 till 30 kvadratmeter.

13 aug 2019

Dike eller bäck? Det är frågan som kan upphäva detaljplanen

Hur noga måste ett vattendrag utredas för att detaljplanen ska stå sig?

12 jun 2019

Nya krav på laddinfrastruktur för elbilar

Boverket föreslår nya krav på förberedelser av laddplatser och installation av laddningspunkter för elbilar.

11 jun 2019

Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

Det skulle innebära att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

4 jun 2019

Stor ökning av antalet nya lägenheter i flerbostadshus

Detta visar siffror från Statistikmyndigheten (SCB).

15 maj 2019

Månadens mest intressanta bygglovsdomar från MÖD

Vår jurist kommenterar!

15 maj 2019

Ett uppdrag hos miljö- och byggnadsförvaltningen

Skinnskattebergs kommun hörde av sig till JP Infonet och ville ha hjälp med en kartläggning av de behov, resurser och arbetssätt som fanns på miljö- och byggnadsförvaltningen.

5 maj 2019

Lantmäteriet föreslår nationell plattform för geodata

Plattformen ska bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

2 maj 2019

Satsningar på infrastruktur i regeringens vårändringsbudget

Fortsatt stöd till solceller, nattåg till kontinenten samt underhåll av enskilda vägar och järnvägar. 

17 apr 2019

Större valfrihet och fler tillval för hyresgäster

Regeringen föreslår att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.

16 apr 2019

Bygglov och detaljplaner – månadens intressanta domar från MÖD

JP Infonets jurist Caroline Nilsson kommenterar domarna!

5 apr 2019

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,