Bostadsrättsförenings kamerabevakning strider mot GDPR

Datainspektionen har granskat en bostadsrättsförening som kameraövervakar föreningens bostadshus. Granskningen visar att bevakningen strider mot dataskyddsförordningen.

dataskydd_Bostadsrattsforenings_kamerabevakning_strider_mot_GDPR_16x9.jpg

Det rör sig om totalt fyra kameror – två är placerade i trapphus, en i entrén till föreningens fastighet och en är riktad mot en elcentral i föreningens förrådsrum.

Datainspektionen gör följande bedömning vad gäller de fyra kamerorna:

 • Kamerorna som är uppsatta i trapphus
  Dessa kameror gör det möjligt för föreningen att kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets. "Redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten", skriver myndigheten i sitt beslut.

  – Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättförening ha möjlighet att kamerabevaka ett trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. Men, för att sådan bevakning ska vara tillåten krävs att det finns mycket tungt vägande skäl till kamerabevakningen och det anser vi inte är fallet här, säger Nils Henckel som är jurist på Datainspektionen.
 • Kameran som är uppsatt vid entrén till föreningens fastighet
  Anledningen till att den här kameran sattes upp var för att föreningen haft problem med skadegörelse vid entrén under två månader 2018. Datainspektionen framhåller att föreningen löpande måste göra en prövning av om det fortfarande är motiverat att ha denna kamera uppsatt. Eftersom föreningen inte haft några problem med skadegörelse sedan augusti 2018 finns det inget som motiverar att bevakningskameran fortfarande används.
 • Kameran som är riktad mot en elcentral i föreningens förrådsrum
  Datainspektionen förelägger föreningen att rikta om kameran så att den inte filmar de boendes förråd.

Samtliga kameror spelar in både bild och ljud

Ljudinspelning är extra integritetskänslig och i det här fallet finns det inte något som motiverar ljudinspelning.

 – Att styrelsen i en bostadsrättförening kontinuerligt avlyssnar och spelar in ljud i människors bostadsmiljö är som utgångspunkt inte tillåtet.

Datainspektionen anser även att föreningen inte tillräckligt informerar de boende om kamerabevakningen. Bland annat saknas information om vem som övervakar, var man kan vända sig för att få mer information och att även ljud spelas in från kamerorna, vilket är en särskilt allvarlig brist.

Åtgärder och sanktionsavgift

Datainspektionen förelägger bostadsrättsföreningen att sluta kamerabevaka trapphus och entré, att upphöra med ljudinspelning för bevakningskameran i elcentralen och att förbättra informationen om kamerabevakningen. Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 20 000 kronor mot föreningen. Vid beräkningen av beloppets storlek har särskild hänsyn tagits till att det rörde sig om en mindre bostadsrättsförening.

Publicerad 16 jun 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023