Webbinarium: Drönarjuridik

Drönare är i dag ett självklart redskap i många branscher och för en mängd olika aktörer i samhället. Så även kommuner. På samhällsbyggnadsförvaltningar, kommunikationsavdelningar och räddningstjänster öppnar drönare helt nya möjligheter att med teknikens hjälp göra jobbet både säkrare och effektivare.

I dag har de flesta kommuner inte bara en utan flera drönare på olika håll i sin verksamhet. Ju mer utbredd användningen blir desto viktigare är det att försäkra sig om att det sker på ett säkert och lagenligt sätt. En olycka med drönare kan innebära såväl personskador som kostnader och negativ publicitet. Förutom flygsäkerhet så är även frågor om arbetsmiljö, integritetsskydd och informationssäkerhet viktiga att ha koll på vid drönaranvändning.

Vid årsskiftet 2020/21 började nya regler gälla för drönaroperatörer och de skärpta kraven som infördes gör att det är viktigare än någonsin att se över kommunens användning av drönare.

Under webbinaret ger Joel Sköld dig en inblick i de många användningsområdena för drönare och dessutom gå igenom de juridiska risker och utmaningar som finns. Du får även veta mer om de nya EU-​gemensamma reglerna för drönarflygning som infördes vid årsskiftet 2020/21. 

Den här sändningen spelades in i oktober 2020. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i JP ITnet.

Joel Sköld

Medverkande

Joel Sköld Jurist, Sköld Aviation Consulting AB

Joel Sköld är jurist och arbetar på Sköld Aviation Consulting AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar nu en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Den vanligaste typen av klagomål rör enskildas rättigheter.

14 jun 2022

Blir arbetsgivare ansvarig om arbetstagare använder Touch ID eller ansiktsigenkänning på tjänstetelefonen? Vår jurist Simon Jernelöv svarar på frågan. 

13 jun 2022

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer. Läs mer om dem här!

9 jun 2022