Webbinarium: Från papper till pixel – framtiden för juridiken med generativ AI och digitalisering

Välkommen till webbinariet
"Från papper till pixel – framtiden för juridiken med generativ AI och digitalisering".

Under denna session kommer Charlotta Kronblad att utforska hur digitalisering och generativ AI, som ChatGPT, förändrar juridikens landskap, och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför.

Vi kommer att titta närmare på hur traditionell juridisk praktik har påverkats av digitaliseringen och hur generativ AI kan användas för att automatisera och effektivisera vissa delar av det juridiska arbetet. Vi kommer även att diskutera etiska frågor som kan uppstå när man använder AI inom juridiken, samt vilka nya yrkesroller som kan komma att skapas som ett resultat av den här teknologins framfart.

Denna session riktar sig till jurister, advokater, teknikentusiaster och alla som är intresserade av hur generativ AI och digitalisering kan förändra framtidens juridiska praktik. Vi ser fram emot en givande och tankeväckande diskussion.

(FYI: ChatGPT har skrivit både titel och introduktion i den här texten – märkte du det? Och vad tycker du?)

Webbinariet sänds i samarbete med Regi och tar avstamp i frågorna kring digitalisering i Regis branschstudie Årets Advokatbyrå.

Regi logo.png

Sändningen är ca 30 minuter lång.

Den här sändningen spelades in i juni 2023. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Charlotta Kronblad

Medverkande

Charlotta Kronblad Jurist, doktor i digital transformation från Chalmers, samt post doc på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Charlotta Kronblad arbetar som doktorerat på ”Digital impact on the legal field” på Chalmers Tekniska högskola och som dessförinnan arbetade 10 år som jurist både i privat och offentlig verksamhet. Hon är en välkänd föreläsare i gränslandet mellan digitala teknologier, juridik och organisationsutveckling. Charlotta håller utbildning inom IT-rätt och dataskydd.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023