Webbinarium: Att effektivisera överprövning av upphandlingar – det här behöver du veta

Det här webbinariet handlar om lagändringarna som trädde i kraft 1juli 2022. Lagändringarna syftar till att göra handläggningen av upphandlingsmålen snabbare och innefattar bland annat skyndsamhetskrav, preklusionsfrister och kortare tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighetstid samt att väcka talan om skadestånd. Webbinariet erbjuds i samarbete med advokatbyrån Kilpatrick Townsend. 

Testa vår informationstjänst JP Upphandlingsnet.

Den här sändningen spelades in i juni 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Sylvia Lindén

Medverkande

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick

Sylvia Lindén är advokat och partner på Kilpatrick Townsend och har mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens inom upphandlingsrätt och kommersiella avtal.

Jens Nilsson

Medverkande

Jens Nilsson Advokat, Senior Associate, Kilpatrick

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023