Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Webbinarium: Att effektivisera överprövning av upphandlingar – det här behöver du veta

Det här webbinariet handlar om lagändringarna som trädde i kraft 1juli 2022. Lagändringarna syftar till att göra handläggningen av upphandlingsmålen snabbare och innefattar bland annat skyndsamhetskrav, preklusionsfrister och kortare tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighetstid samt att väcka talan om skadestånd. Webbinariet erbjuds i samarbete med advokatbyrån Kilpatrick Townsend. 

Testa vår informationstjänst JP Upphandlingsnet.

Den här sändningen spelades in i juni 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Sylvia Lindén

Medverkande

Sylvia Lindén Advokat/Partner, Kilpatrick

Sylvia Lindén är advokat och partner på Kilpatrick Townsend och har mer än 20 års erfarenhet och expertkompetens inom upphandlingsrätt och kommersiella avtal.

Jens Nilsson

Medverkande

Jens Nilsson Advokat, Senior Associate, Kilpatrick

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024