Vår expert Anna Ulfsdotter Forssell tilldelad Client Choice Awards 2016

Anna Ulfsdotter Forssell från Advokatfirman Delphi har tilldelats Client Choice Awards 2016 i kategorin Projects & Procurement. Client Choice är en internationell undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology. Utmärkelsen tilldelas advokater runt om i världen som utmärker sig extra genom sin förmåga att addera värde till klientens affärer och det är enbart bolagsjurister som betygsätter advokaterna, vilket gör detta pris speciellt.

Anna Ulfsdotter Forssell är som enda svensk advokat utsedd i kategorin Projects & Procurement i Client Choice Awards. Anna har arbetat på Advokatfirman Delphi i 13 år och är framför allt specialiserad inom rättsområdet offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. För JP Infonet skriver hon uppskattade expertanalyser i JP Upphandlingnet där hon lyfter fram aktuella fall eller tendenser inom rättsområdet.

”Det är oerhört hedrande att ha blivit nominerad och givetvis ännu mer smickrande att ha tilldelats priset inom Procurement & Projects för Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt duktiga upphandlingsteam få arbeta vidare och hjälpa både befintliga och nya klienter inom detta ständigt föränderliga rättsområde ”, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

Anna menar att det just i år är extra roligt att få priset eftersom det händer ovanligt mycket på upphandlingsområdet. Vi har tre nya upphandlingsdirektiv som är på väg att genomföras i svensk rätt och som vanligt många och mycket spännande mål i både de svenska domstolarna och i EU-domstolen.

För dig som redan är kund kan du ta del av Annas senaste analys om onormalt låga anbud här.

Vill du bevaka nya domar på upphandlingsområdet, följa arbetet med det nya upphandlingsdirektivet eller läsa Annas och våra andra experters analyser kan du testa JP Upphandlingsnet kostnadsfritt

Publicerad 17 feb 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022