Logga in

Glömt ditt lösenord?

Upphandlare och leverantörer – samverka!

En vanlig missuppfattning hos såväl upphandlande myndigheter som hos leverantörer till offentlig sektor är att all form av samverkan dem emellan inför en kommande upphandling är förbjuden enligt upphandlingsregelverken. Missuppfattningen bottnar ofta i en vilja att inte orsaka situationer med så kallat konsultjäv i strid med likabehandlingsprincipen. Tanken är alltså god men missuppfattningen kan bli dyr både för inköparna och för leverantörerna.

I affärslivet vanligt förekommande samverkan, såsom utbildningsinsatser, demonstration av produkter eller kontakter inom ramen för ett befintligt avtal är i de allra flesta fall helt oproblematiskt. Det är först när en dialog eller samverkan blir otillbörlig som diskussionerna blir vanskliga. Praxis ställer dock ganska höga krav för när en dialog eller samverkan ska anses som otillbörlig. I en ny analys i JP Upphandlingsnet  analyserar advokat Kristian Pedersen och biträdande jurist Olle Lindberg, Advokatfirman Kahn Pedersen, rättsläget gällande samverkan och konsultjäv. Otillbörlighetsrekvisitet analyseras utifrån förevarande praxis. 

Slutsatsen är att det finns all anledning att se positivt på dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, som ett verktyg för bättre offentliga affärer. Missa inte en chans till tillåten och ofta nödvändig samverkan, utan ta del analysen genom att prova JP Upphandlingsnet idag.

Publicerad 25 nov 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024