Upphandlare och leverantörer – samverka!

En vanlig missuppfattning hos såväl upphandlande myndigheter som hos leverantörer till offentlig sektor är att all form av samverkan dem emellan inför en kommande upphandling är förbjuden enligt upphandlingsregelverken. Missuppfattningen bottnar ofta i en vilja att inte orsaka situationer med så kallat konsultjäv i strid med likabehandlingsprincipen. Tanken är alltså god men missuppfattningen kan bli dyr både för inköparna och för leverantörerna.

I affärslivet vanligt förekommande samverkan, såsom utbildningsinsatser, demonstration av produkter eller kontakter inom ramen för ett befintligt avtal är i de allra flesta fall helt oproblematiskt. Det är först när en dialog eller samverkan blir otillbörlig som diskussionerna blir vanskliga. Praxis ställer dock ganska höga krav för när en dialog eller samverkan ska anses som otillbörlig. I en ny analys i JP Upphandlingsnet  analyserar advokat Kristian Pedersen och biträdande jurist Olle Lindberg, Advokatfirman Kahn Pedersen, rättsläget gällande samverkan och konsultjäv. Otillbörlighetsrekvisitet analyseras utifrån förevarande praxis. 

Slutsatsen är att det finns all anledning att se positivt på dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, som ett verktyg för bättre offentliga affärer. Missa inte en chans till tillåten och ofta nödvändig samverkan, utan ta del analysen genom att prova JP Upphandlingsnet idag.

Publicerad 25 nov 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Så vinner du en upphandling
Ramavtalsupphandling

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022