Tingsrätt nekade man rätten att bli glömd av Google

En man i Stockholm ansökte om att få sju länkar raderade från Googles sökmotorindex. Google svarade att endast två av länkarna kunde raderas då resterande fem relaterade till hans yrkesliv och därmed var av intresse för allmänheten. Med den motiveringen fick Google rätt av Tingsrätten. 


Personuppgifterna kommer inte plockas bort från Google


Länkarna hänvisade till tidningsartiklar med uppgifter om bland annat konkurser, skattefusk och mannens ledande position i diverse bolag. Frågan var om Google, genom att tillhandahålla länkarna, gjorde sig skyldiga till otillåten behandling av personuppgifter. Tingsrätten fick göra en avvägning mellan mannens intresse av skydd för sitt privatliv och Googles intresse av att sprida informationen till allmänheten. Eftersom det rörde sig om information angående yrkesutövning, publicerad i diverse branschtidningar, blev bedömningen att Googles intresse vägde tyngre.

Är du intresserad av personuppgifts- och IT-frågor? I vår informationstjänst JP ITnet bevakar vi hela rättsområdet. 

Senast uppdaterad 18 maj 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar