Tingsrätt nekade man rätten att bli glömd av Google

En man i Stockholm ansökte om att få sju länkar raderade från Googles sökmotorindex. Google svarade att endast två av länkarna kunde raderas då resterande fem relaterade till hans yrkesliv och därmed var av intresse för allmänheten. Med den motiveringen fick Google rätt av Tingsrätten. 


Personuppgifterna kommer inte plockas bort från Google


Länkarna hänvisade till tidningsartiklar med uppgifter om bland annat konkurser, skattefusk och mannens ledande position i diverse bolag. Frågan var om Google, genom att tillhandahålla länkarna, gjorde sig skyldiga till otillåten behandling av personuppgifter. Tingsrätten fick göra en avvägning mellan mannens intresse av skydd för sitt privatliv och Googles intresse av att sprida informationen till allmänheten. Eftersom det rörde sig om information angående yrkesutövning, publicerad i diverse branschtidningar, blev bedömningen att Googles intresse vägde tyngre.

Är du intresserad av personuppgifts- och IT-frågor? I vår informationstjänst JP ITnet bevakar vi hela rättsområdet. 

Publicerad 18 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021