Logga in

Glömt ditt lösenord?

Senaste rättspraxis på upphandlingsområdet under hösten 2016

Flera intressanta avgöranden på upphandlingsområdet har avgjorts under andra halvåret 2016. Både i EU-domstolen och i svenska instanser.  

EU-domstolen har bland annat återigen slagit fast att en anbudsgivare vars anbud rätteligen förkastats kan ha rätt att ansöka om överprövning samt att tillämpningen av uteslutningsgrunderna kan skilja sig åt mellan EU:s medlemsstater. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett uppmärksammat mål kommit fram till att det är okej med en drastiskt förändrad prisbild i samband med att ett avtal förlängs. Detta så länge det finns en tydlig och kommunicerad prisjusteringsklausul. 

Kammarrätten i Jönköping och i Stockholm har bland annat prövat omfattningen av regelverket. De har funnit att hänvisning till och tillämpning av delar av LOU vid en upphandling av en tjänstekoncession inte ger rätt till överprövning enligt LOU och att en direktupphandling var otillåten när önskemål kring konstnärlig gestaltning från en skola inte varit så specifika att endast en viss leverantör har kunnat utföra uppdraget.

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering? 

I vår webbkurs JP Webbkurs – Upphandling vägleder upphandlingsjurist och redaktör Viktor Hård af Segerstad dig genom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Kursen uppdateras fyra gånger per år med lagstiftnings- och praxisnyheter för att du enkelt och stressfritt ska kunna hålla dig uppdaterad.

Du hittar även en praxissammanställning med alla de viktigaste upphandlingsdomarna från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 14 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024