Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux

Särskild utbildning för vuxna upphör som egen skolform och blir en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) den 1 juli 2020. Samtidigt byter utbildningen namn till komvux som särskild utbildning.

 

Riksdagen har godkänt förslaget i regeringens proposition Komvux för stärkt kompetensförsörjning och regeringen har beslutat om förordningsändringar till följd av att särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux.

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det finns indikationer på att personer som tillhör målgruppen undviker att studera inom denna skolform för att den kan upplevas som stigmatiserande. Genom att särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux inkluderas eleverna i det större sammanhang som komvux är. När skolformerna bildar en organisatorisk enhet skapas även en större harmonisering mellan de olika delarna i kommunernas vuxenutbildning.

Avsikten är inte att förändra utbildningen i sak och förändringen ska inte heller påverka elevernas rätt till stöd. Innehållet i komvux som särskild utbildning kommer att vara detsamma. Samma kursplaner som i dag används inom särskild utbildning för vuxna kommer fortsättningsvis att användas inom komvux som särskild utbildning, och utbildningen ska precis som i dag utgå från den enskildes behov och förutsättningar.

Från och med den 1 juli 2020 består komvux av följande delar:

Komvux på grundläggande nivå
Komvux på gymnasial nivå
Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Komvux i svenska för invandrare

Senast uppdaterad 16 jun 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området