Samtycke till lagring av cookies

Enligt EU-domstolen är en på förhand ikryssad ruta inte är ett aktivt samtycke till användning av cookies. Domen förtydligar vad som gäller för samtycke vid placering av cookies för marknadsföringsändamål, men kan även ge viss vägledning för annan användning av cookies.

dataskydd_Samtycke_till_lagring_av_cookies_16x9.jpg

En på förhand ikryssad ruta är inte ett giltigt samtycke


EU-domstolen har i viss mån klargjort vad som gäller vid användning av kakor (”cookies”) i dataskyddshänseende. Domen (C-673/17) handlade om internetanvändarens samtycke vid placering av cookies för marknadsföringsändamål. Syftet var att kunna samla in data om internetanvändning för individanpassad marknadsföring. Domen är en av de senaste årens domar från EU‑domstolen som har störst praktisk påverkan på informationssamhället.

Domstolen konstaterar bland annat att:

  • En på förhand ikryssad ruta inte är ett aktivt samtycke som krävs enligt dataskyddsförordningen.
  • Internetanvändaren måste också få information om kakornas funktionstid och möjligheten för tredje part att få tillgång till cookies.

En annan väsentlig fråga som indirekt besvaras i denna dom är frågan om ett giltigt samtycke till placering av cookies kan anses ha lämnats enbart genom att hemsidebesökaren surfar vidare på hemsidan (den vanligast förekommande konstruktionen idag). Domen talar för att dessa typer av samtycken inte ska ses som giltiga enligt gällande rätt.

Annan användning av cookies än för marknadsföringsändamål


Domen utgör ett nödvändigt förtydligande av en fråga som debatterats kraftigt, men skulle kunna tolkas som tillämplig även på annan användning av cookies. E-Privacy‑direktivet är nämligen tillämpligt på all lagring av information eller tillgång till information som redan är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning.

Domen ger även viss vägledning gällande den information som ska lämnas till den registrerade vid inhämtande av samtycke för placering av cookies. Det intressanta i denna del av domen är att domstolen väljer att addera kategorier av information från vad som annars stadgas i dataskyddslagstiftningen, nämligen information om kakornas funktionstid och om tredje part får tillgång till informationen.

Välkommen på frukostseminarium: Samtycke för cookies? – Ny praxis från EU-domstolen


Onsdagen den 13 november bjuder vi på frukost i Gamla stan i Stockholm och fördjupar oss i frågan om samtycke för cookies.
Läs mer och anmäl dig här >>

Senast uppdaterad 22 okt 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området