Samtycke till lagring av cookies

Enligt EU-domstolen är en på förhand ikryssad ruta inte är ett aktivt samtycke till användning av cookies. Domen förtydligar vad som gäller för samtycke vid placering av cookies för marknadsföringsändamål, men kan även ge viss vägledning för annan användning av cookies.

dataskydd_Samtycke_till_lagring_av_cookies_16x9.jpg

En på förhand ikryssad ruta är inte ett giltigt samtycke


EU-domstolen har i viss mån klargjort vad som gäller vid användning av kakor (”cookies”) i dataskyddshänseende. Domen (C-673/17) handlade om internetanvändarens samtycke vid placering av cookies för marknadsföringsändamål. Syftet var att kunna samla in data om internetanvändning för individanpassad marknadsföring. Domen är en av de senaste årens domar från EU‑domstolen som har störst praktisk påverkan på informationssamhället.

Domstolen konstaterar bland annat att:

 • En på förhand ikryssad ruta inte är ett aktivt samtycke som krävs enligt dataskyddsförordningen.
 • Internetanvändaren måste också få information om kakornas funktionstid och möjligheten för tredje part att få tillgång till cookies.

En annan väsentlig fråga som indirekt besvaras i denna dom är frågan om ett giltigt samtycke till placering av cookies kan anses ha lämnats enbart genom att hemsidebesökaren surfar vidare på hemsidan (den vanligast förekommande konstruktionen idag). Domen talar för att dessa typer av samtycken inte ska ses som giltiga enligt gällande rätt.

Annan användning av cookies än för marknadsföringsändamål


Domen utgör ett nödvändigt förtydligande av en fråga som debatterats kraftigt, men skulle kunna tolkas som tillämplig även på annan användning av cookies. E-Privacy‑direktivet är nämligen tillämpligt på all lagring av information eller tillgång till information som redan är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning.

Domen ger även viss vägledning gällande den information som ska lämnas till den registrerade vid inhämtande av samtycke för placering av cookies. Det intressanta i denna del av domen är att domstolen väljer att addera kategorier av information från vad som annars stadgas i dataskyddslagstiftningen, nämligen information om kakornas funktionstid och om tredje part får tillgång till informationen.

Publicerad 22 okt 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023