Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling - JP Infonet

Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling

Det har kommit ett nytt lagförslag som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester för leverantörers och underleverantörers personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det nya förslaget och att de nya bestämmelserna ska gälla de upphandlingar som inleds efter att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.


Utskottet föreslår en ändring i regeringens förslag som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter bestämmelserna verkställs.


Riksdagen sa i november förra året nej till flera delar av regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling men uppmanade regeringen att återkomma med förslag om den ansåg att lagstiftningen behöver kompletteras för att verkställa EU-reglerna. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag och syftet med förslaget är att säkerställa att den leverantör som vinner kontraktet ska erbjuda sin personal skäliga arbetsvillkor.

Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen endast ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena, men även att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Finansutskottet tycker att det nya förslaget är bra och att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra upphandlingsrättsliga nyheter här.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Mer om Upphandling
Utbildningar
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand
 • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,3)
  Föreläsare: Olof Larsberger, Anton Johansson

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området