Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling

Det har kommit ett nytt lagförslag som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester för leverantörers och underleverantörers personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det nya förslaget och att de nya bestämmelserna ska gälla de upphandlingar som inleds efter att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.


Utskottet föreslår en ändring i regeringens förslag som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter bestämmelserna verkställs.


Riksdagen sa i november förra året nej till flera delar av regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling men uppmanade regeringen att återkomma med förslag om den ansåg att lagstiftningen behöver kompletteras för att verkställa EU-reglerna. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag och syftet med förslaget är att säkerställa att den leverantör som vinner kontraktet ska erbjuda sin personal skäliga arbetsvillkor.

Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen endast ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena, men även att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Finansutskottet tycker att det nya förslaget är bra och att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra upphandlingsrättsliga nyheter här.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området