Riksdagen föreslås säga ja till nytt lagförslag om upphandling

Det har kommit ett nytt lagförslag som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester för leverantörers och underleverantörers personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det nya förslaget och att de nya bestämmelserna ska gälla de upphandlingar som inleds efter att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.


Utskottet föreslår en ändring i regeringens förslag som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter bestämmelserna verkställs.


Riksdagen sa i november förra året nej till flera delar av regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling men uppmanade regeringen att återkomma med förslag om den ansåg att lagstiftningen behöver kompletteras för att verkställa EU-reglerna. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag och syftet med förslaget är att säkerställa att den leverantör som vinner kontraktet ska erbjuda sin personal skäliga arbetsvillkor.

Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen endast ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena, men även att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Finansutskottet tycker att det nya förslaget är bra och att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra upphandlingsrättsliga nyheter här.

Publicerad 4 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022