Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regeringen föreslår att undantag för antroposofiska medel slopas

Regeringen vill avskaffa undantaget som gör det möjligt att sälja antroposofiska medel utan registrering hos Läkemedelsverket. I en proposition föreslår därför regeringen ändringar av läkemedelslagstiftningen.

Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen som gjort det möjligt att ge särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Antroposofiska medel är en form av naturmedicin baserad på olika växter och mineraler.

 Det nya lagförslaget innebär att tillverkare av antroposofiska medel kommer behöva ansöka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och där bli prövade enligt de regler som gäller för övriga läkemedel.

 För att ge tillverkarna av antroposofiska medel en möjlighet att hinna ansöka och visa att de uppfyller kraven, föreslår regeringen vissa övergångsregler för sådana medel som redan har tillstånd. Det innebär förenklat en fortsatt möjlighet att sälja antroposofiska medel som i dag har tillstånd, förutsatt att en ansökan om godkännande eller registrering lämnas in till Läkemedelsverket senast den 1 september 2019. Om ansökan lämnas i tid ska de medel som ansökan avser få fortsätta att säljas till dess att Läkemedelsverket har tagit slutlig ställning till ansökan, vilket bedöms ske omkring halvårsskiftet 2021.

Regeringens lagförslag innebär ändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner, lagen om handel med läkemedel och i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Lagförslagen ska även säkerställa att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten. 

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Publicerad 21 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy