Rättspraxis på upphandlingsområdet - JP Infonet

Rättspraxis på upphandlingsområdet

Under det senaste halvåret har en hel del intressanta avgöranden på upphandlingsområdet kommit. Domar från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna ger en överblick över senaste praxis inom upphandling.

EU-domstolen förtydligar flera frågor kring åberopande av extern kapacitet och referensuppdrag i en dom. I en upphandling av informationssystem för sjukvårdsinrättningar ansåg EU-domstolen bland annat att en leverantör inte kan lämna in handlingar som inte ingick i det ursprungliga anbudet efter att anbudstiden gått ut.


Praxis på upphandlingsområdet 1 januari 2017 - 30 juni 2017


Kan man ställa olika krav på lämplighetsprövningen av en leverantör beroende på vilket land den kommer ifrån? I en upphandling ställdes det olika krav på hur utredning om leverantörers lämplighet skulle hämtas in, beroende på om leverantören var inhemsk eller utländsk. Frågan är om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling i kammarrätten att ställa sådana olika krav. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd för prövning av frågan i kammarrätten.

En leverantör hade yrkat att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara ett avtal som Systembolaget tecknat utan att annonsera upphandlingen enligt LOU. Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att Systembolaget inte kan jämställas med en upphandlande myndighet vid tillämpningen av LOU. Systembolaget styrs därför inte av LOU vid inköp.

Vill du får tillgång till en fullständig praxissammanställning?

Läs mer om våra webbtjänster på upphandlingsområdet.

Senast uppdaterad 4 sep 2017

Mer om Upphandling
Utbildningar
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand
 • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,3)
  Föreläsare: Olof Larsberger, Anton Johansson

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området