Rätt att avbryta upphandling när det saknades uppgift om takvolym i upphandlingsdokumenten

En kommun avbröt en upphandling av transport- och anläggningsmaskintjänster med motiveringen att det i upphandlingsdokumenten saknades uppgift om sådana takvolymer som avses i EU-domstolens dom Coopservice. Kammarrätten konstaterar att uppgiften om ett totalt värde på 20 miljoner kronor inte kan anses som en uppgift om den maximala omfattning som upphandlingen gäller. Kommunen har därför haft saklig grund för att avbryta upphandlingen.

upphandling_Ratt_att_avbryta_upphandling_nar_det_saknades_uppgift_om_takvolym_i_upphandlingsdokumenten_16x9.jpg

BAKGRUND

En kommun upphandlade transport- och anläggningsmaskintjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och antog en leverantör för grupp A och en annan leverantör för grupperna B och C. Därefter beslutade kommunen att avbryta upphandlingen med motiveringen att det i upphandlingsdokumenten saknades uppgift om sådana takvolymer som avses i EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice).

Leverantörerna ansökte om överprövning och anförde att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara beslutet att avbryta upphandlingen.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Frågan i målet är om kommunen har haft sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Förvaltningsrätten konstaterar att det i upphandlingsdokumenten med tillhörande annons anges ett värde på 20 miljoner kronor totalt. Hur hela beloppet närmare är beräknat anges inte. I upphandlingsdokumentens föreskrifter gällande omfattning saknas närmare uppgifter om vilka kvantiteter avtalet gäller för. Det finns visserligen kvantitativa uppgifter avseende kommunens behov i upphandlingsdokumentens prisbilagor. Där anges minimibehov och uppskattat årligt behov. Att uppskattat årligt behov är lika med maximalt antal kan däremot inte förutsättas. Någon klar uppgift om sådant maximalt värde eller takvolym som avses i domen Coopservice kan därför inte utläsas ur upphandlingsdokumenten. Uppgiften om ett totalt värde på 20 miljoner kronor kan därmed, enligt förvaltningsrättens bedömning, inte anses som en uppgift om den maximala omfattning som upphandlingen gäller.

Denna brist kan ha påverkat upphandlingens konkurrensuppsökande skede och därmed möjligheterna att korrekt och lagenligt genomföra upphandlingen. Förvaltningsrätten kommer därför fram till att kommunen har haft saklig grund för att avbryta upphandlingen.

KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Domen (se Kammarrätten i Jönköping 2020-10-28, mål nr 3137-20) är refererad av jurist Anna Bernefalk.

Senast uppdaterad 5 nov 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området