Personkretsen i LSS

Personer som tillhör LSS personkrets har rätt till särskilda insatser om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Vilka är då förutsättningarna för att ha rätt till insatser enligt LSS? JP Infonets jurister går igenom personkretsen 1-3 i LSS och hur personkretstillhörigheten ser ut.

En förutsättning för att ha rätt till insatser enligt LSS är att den funktionshindrade omfattas av en av de tre personkretsar som räknas upp i 1 § LSS. Personkrets 1 och 2 täcker in samma personkrets som ingick i den tidigare lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen). Den byggde på medicinska diagnoser. Personkrets 3 bygger däremot på vilka svårigheter i livsföringen och stödbehov som den enskilde har.

I personkretsen ingår:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Forstätt läs genom att ladda ner dokumentet.

Publicerad 12 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021