Nytt och fördjupat stöd för arbetsrättsliga villkor

Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Upphandlingsmyndigheten presenterar nu ytterligare information om de arbetsrättsliga villkoren.

I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt.


LOU, LUF och LUK kompletteras med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.


Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling:

 • minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK,
 • har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
 • det är behövligt, och
 • det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

Det nya och fördjupade stödet som Upphandlingsmyndigheten presenterar handlar om när arbetsrättsliga villkor är nödvändiga att ställa, vad villkoren innebär och hur de ska utformas, samt hur leverantörer kan uppfylla villkoren.

Syftet med de nya bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt utförs av arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor. Förhoppningen är också att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning.

Bevaka det senaste inom upphandlingsområdet

Läs mer om våra tjänster här

Publicerad 21 jun 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023