Nytt och fördjupat stöd för arbetsrättsliga villkor - JP Infonet

Nytt och fördjupat stöd för arbetsrättsliga villkor

Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Upphandlingsmyndigheten presenterar nu ytterligare information om de arbetsrättsliga villkoren.

I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt.


LOU, LUF och LUK kompletteras med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.


Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling:

 • minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK,
 • har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
 • det är behövligt, och
 • det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

Det nya och fördjupade stödet som Upphandlingsmyndigheten presenterar handlar om när arbetsrättsliga villkor är nödvändiga att ställa, vad villkoren innebär och hur de ska utformas, samt hur leverantörer kan uppfylla villkoren.

Syftet med de nya bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt utförs av arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor. Förhoppningen är också att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning.

Bevaka det senaste inom upphandlingsområdet

Läs mer om våra tjänster här

Senast uppdaterad 21 jun 2017

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Flemström
 • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området