Logga in

Glömt ditt lösenord?

LUK – lagen om upphandling av koncessioner

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession.

LUK_kunskapsbanken.jpg

En koncession kan antingen vara en tjänstekoncession eller en byggkoncession och är ett kontrakt som skiljer sig från vanliga upphandlingskontrakt. Vid en koncession överlåter en upphandlande myndighet eller enhet utförandet av ett uppdrag till en eller flera leverantörer. Leverantören får sedan sin ersättning, helt eller delvis, genom rätten att använda föremålet för koncessionen.

LUK består av flera kapitel som bland annat handlar om lagens tillämpningsområde, blandad upphandling, undantag, allmänna bestämmelser, tröskelvärden, förfarandet, uteslutning av leverantörer, kvalificering, utvärdering, fullgörande av koncessioner, överprövning och skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn.

Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger på EU-rätten.

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

JP Infonet erbjuder webbtjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med upphandlingsfrågor.

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat lagar, förarbeten, domar och beslut, expertanalyser och referat, frågor och svar samt lagkommentarer.

Behöver du kompetensutveckling i frågor som rör offentlig upphandling? Vi håller utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se kursutbudet här.

Om du behöver ytterligare stöd finns vår juridiska rådgivning till hands. Vi hjälper till att upprätta rättsutredningar, granska anbud och mycket mer.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024