LUK: Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

I Sverige införs en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner den 1 januari 2017. Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession.

Riksdagen har beslutat om ett nytt regelverk för offentlig upphandling. De nya lagarna utgår från delvis tvingande EU-regler som förtydligar och utvecklar den lagstiftning som har styrt den offentliga upphandlingen fram till och med den 31 december 2016. 

De direktiv som har införts och som implementerats i svensk rätt genom nya LOU, LUF och LUK är:

Ladda ner kompendiet nedan som innehåller LUK.

Senast uppdaterad 10 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området