Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya regler om kontroll i livsmedelskedjan

Nio svenska lagar ska anpassas efter EU:s nya kontrollförordning. Ändringarna föreslås börja gälla från och med april nästa år.

livsmedel_Nya_reglerna_om_kontroll_i_livsmedelskedjan_16x9.jpg

Det är nio svenska lagar som ska anpassas efter EU:s nya kontrollförordning, bland annat livsmedelslagen, djurskyddslagen och lagen om kontroll av ekologisk produktion. Förslagen till ändringar berör framför allt kontrollmyndigheterna. Ändringarna föreslås gälla från den 1 april 2021 och innebär i huvudsak följande:

  • Uttrycket ”annan offentlig verksamhet” införs för att förtydliga att annan offentlig verksamhet än den offentliga kontrollen omfattas av EU:s nya kontrollförordning.
  • Bestämmelser om delegering av vissa uppgifter införs.
  • Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan i vissa fall ta över kommunens ansvar för annan offentlig verksamhet än den offentliga kontrollen, om brister finns.
  • Istället för den årliga kontrollavgiften ska avgiften betalas efter det att kontrollen utförts.
  • Kontrollmyndigheterna ska ha rätt att göra inköp under dold identitet.
  • Rapporteringssystem för överträdelser av EU:s nya kontrollförordning ska införas hos kontrollmyndigheterna, för att möjliggöra visselblåsning.

Publicerad 4 dec 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy