Ny rapport om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har nu slutredovisat regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid”. I uppdraget har myndigheterna sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

arbetsliv_Ny_rapport_om_friskfaktorer_16x9.jpg

En del av uppdraget har handlat om att sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå och en del av uppdraget handlade om att hitta användbara mått för att kunna mäta och följa upp vilka faktorer som är hälsofrämjande i arbetsmiljö. Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. 

– För att fortsätta det framtida arbetet med friskfaktorer behövs ytterligare studier, forskning och utvecklingsprojekt för att utveckla mått som fungerar. De friskfaktorer som vi identifierat i denna rapport är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram friskfaktorer på organisatorisk nivå som går att mäta och följa över tid, säger Bernt Nilsson från Arbetsmiljöverket.

Efter sammanställning och en djupare analys går det att dela in friskfaktorer på en organisatorisk nivå i några övergripande teman: 

 • Goda förutsättningar för ledarskap.
 • Goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande.
 • Goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation.
 • Goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund.
 • Goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro.

Publicerad 2 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022