Ny rapport om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har nu slutredovisat regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid”. I uppdraget har myndigheterna sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

arbetsliv_Ny_rapport_om_friskfaktorer_16x9.jpg

En del av uppdraget har handlat om att sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå och en del av uppdraget handlade om att hitta användbara mått för att kunna mäta och följa upp vilka faktorer som är hälsofrämjande i arbetsmiljö. Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. 

– För att fortsätta det framtida arbetet med friskfaktorer behövs ytterligare studier, forskning och utvecklingsprojekt för att utveckla mått som fungerar. De friskfaktorer som vi identifierat i denna rapport är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram friskfaktorer på organisatorisk nivå som går att mäta och följa över tid, säger Bernt Nilsson från Arbetsmiljöverket.

Efter sammanställning och en djupare analys går det att dela in friskfaktorer på en organisatorisk nivå i några övergripande teman: 

 • Goda förutsättningar för ledarskap.
 • Goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande.
 • Goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation.
 • Goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund.
 • Goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro.

Publicerad 2 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Bland annat blir Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

14 dec 2021

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin svarar på frågan.

13 dec 2021

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. I utredningen föreslås bland annat att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

13 dec 2021