Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ny EU-dom om leverantörsbyte

Upphandling_Ny-EU-dom-om-leverantörsbyte.jpg

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i mål C-461/20 efter begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i mål om leverantörsbyte. Det är det andra förhandsavgörandet någonsin i ett svenskt upphandlingsmål.     

Kammarkollegiet upphandlade fyra ramavtal för inköp av IT-utrustning enligt den numera upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen genomfördes genom ett selektivt förfarande. Leverantören Misco tilldelades ramavtal inom samtliga fyra områden men försattes senare i konkurs. Konkursförvaltaren överlät då de fyra ramavtalen till en annan leverantör, Advania. Kammarkollegiet godkände överlåtelsen.

Dustin ansökte hos förvaltningsrätten om att Advanias ramavtal med Kammarkollegiet skulle ogiltigförklaras. Enligt Dustins uppfattning var överlåtelsen av de fyra ramavtalen från Misco till Advania inte en tillåten ändring av ramavtalen enligt 17 kap. 13 § LOU av den anledningen att Advania inte hade trätt in i Miscos ställe till följd av en företagsomstrukturering. 

Målet överklagades slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och HFD beslutade för andra gången någonsin att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

EU-domstolen slår fast att en leverantör som har tagit över den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett kontrakt eller ramavtal, till följd av dennes konkurs och upplösning, ska anses delvis ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe. Tillgångar utöver det avtal som övertas behöver alltså inte följa med till den nya leverantören vid leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU.

Publicerad 11 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024