Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ny EU-dom om leverantörsbyte

Upphandling_Ny-EU-dom-om-leverantörsbyte.jpg

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i mål C-461/20 efter begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i mål om leverantörsbyte. Det är det andra förhandsavgörandet någonsin i ett svenskt upphandlingsmål.     

Kammarkollegiet upphandlade fyra ramavtal för inköp av IT-utrustning enligt den numera upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen genomfördes genom ett selektivt förfarande. Leverantören Misco tilldelades ramavtal inom samtliga fyra områden men försattes senare i konkurs. Konkursförvaltaren överlät då de fyra ramavtalen till en annan leverantör, Advania. Kammarkollegiet godkände överlåtelsen.

Dustin ansökte hos förvaltningsrätten om att Advanias ramavtal med Kammarkollegiet skulle ogiltigförklaras. Enligt Dustins uppfattning var överlåtelsen av de fyra ramavtalen från Misco till Advania inte en tillåten ändring av ramavtalen enligt 17 kap. 13 § LOU av den anledningen att Advania inte hade trätt in i Miscos ställe till följd av en företagsomstrukturering. 

Målet överklagades slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och HFD beslutade för andra gången någonsin att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

EU-domstolen slår fast att en leverantör som har tagit över den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett kontrakt eller ramavtal, till följd av dennes konkurs och upplösning, ska anses delvis ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe. Tillgångar utöver det avtal som övertas behöver alltså inte följa med till den nya leverantören vid leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU.

Publicerad 11 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024