Ny EU-dom om leverantörsbyte

Upphandling_Ny-EU-dom-om-leverantörsbyte.jpg

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i mål C-461/20 efter begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i mål om leverantörsbyte. Det är det andra förhandsavgörandet någonsin i ett svenskt upphandlingsmål.     

Kammarkollegiet upphandlade fyra ramavtal för inköp av IT-utrustning enligt den numera upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen genomfördes genom ett selektivt förfarande. Leverantören Misco tilldelades ramavtal inom samtliga fyra områden men försattes senare i konkurs. Konkursförvaltaren överlät då de fyra ramavtalen till en annan leverantör, Advania. Kammarkollegiet godkände överlåtelsen.

Dustin ansökte hos förvaltningsrätten om att Advanias ramavtal med Kammarkollegiet skulle ogiltigförklaras. Enligt Dustins uppfattning var överlåtelsen av de fyra ramavtalen från Misco till Advania inte en tillåten ändring av ramavtalen enligt 17 kap. 13 § LOU av den anledningen att Advania inte hade trätt in i Miscos ställe till följd av en företagsomstrukturering. 

Målet överklagades slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och HFD beslutade för andra gången någonsin att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

EU-domstolen slår fast att en leverantör som har tagit över den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett kontrakt eller ramavtal, till följd av dennes konkurs och upplösning, ska anses delvis ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe. Tillgångar utöver det avtal som övertas behöver alltså inte följa med till den nya leverantören vid leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU.

Publicerad 11 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023