Majoriteten av allmänheten vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp

upphandling_Majoriteten-av-allmänheten-vill-att-kommunen-tar-hänsyn-till-Agenda-2030-vid-inköp.jpg

En aktuell Sifo-mätning visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 vid inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

Sverige har tillsammans ett stort antal länder antagit Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Sverige ligger bra till på många områden men långt ifrån alla. Vi behöver göra mer när det gäller bland annat klimatet, biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av hav och marina resurser.

– Nordiska ministerrådet har i en analys visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål. Men det är viktigt att agera nu eftersom 2030 bara är två upphandlingar bort, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, och tillägger att den vanligast avtalstiden för en upphandling är 3–4 år inklusive optioner.

Upphandlingar för 800 miljarder om året

Den offentliga köpkraften är stor. Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Kommunerna annonserar 7 av 10 upphandlingar och drygt hälften av dem har enligt Aktuell Hållbarhets kommunranking strategier för att arbeta med Agenda 2030.

Den opinionsmätning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten i september 2021 visar att 70 procent av allmänheten i åldern 18 till 79 år instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

Hållbara inköp behöver dock inte kosta mer. Upphandlingsmyndighetens rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt från 2021 indikerar att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger kan leda till lägre kostnader.

Publicerad 14 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022