Logga in

Glömt ditt lösenord?

En kvinna med autism och anorexi får hjälp med att äta inom ramen för det femte behovet i LSS

Sommaren 2015 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det så kallade femte behovet i LSS, endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. I den nya domen från kammarrätten får en kvinna med psykiskt funktionshinder rätt att tillgodoräkna sig sitt behov av hjälp med måltidsintag enligt det så kallade femte behovet.

Målet gällde en kvinna med autism, tvångsbeteende och anorexi som ansökte om personlig assistans för hjälp med bland annat måltidsintag. Hon hade tydliga tendenser till tvång, framförallt kring mat och hygien. Försäkringskassan nekade henne assistansersättning eftersom tiden för grundläggande behov inte översteg 20 veckotimmar. Kassan ansåg att kvinnan visserligen behövde någon vid sin sida när hon åt men att det inte var fråga om insatser av övervakande karaktär.

Kammarrätten konstaterar att kvinnan behöver professionell guidning och stöttning för att överhuvudtaget kunna genomföra sina måltider. Hon behöver kvalificerad hjälp utöver sådana aktiverings- och motivationsinsatser som enligt förarbetena inte ger rätt till personlig assistans som grundläggande behov. Istället behöver hon aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Kammarrätten bedömer att kvinnan har behov av ett individspecifikt bemötande och att hennes behov av tillsyn är ett grundläggande behov.

JP Infonets expert Finn Kronsporre är jurist med lång erfarenhet av socialrätt med fokus på personlig assistans. I sin analys går Finn igenom hur kammarrätten kommer fram till sin slutsats och ger exempel på de svårigheter som är förenade med att visa att det finns behov av kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser. En omständighet som hade betydelse i målet var att det framförallt var fråga om måltidsintag och att det fanns en dokumenterad problematik i form av anorexia.

Är du kund kan du läsa hela analysen i JP Socialnet.

Är du ännu inte kund men vill ta del av analysen kan du testa JP Socialnet kostnadsfritt!

Publicerad 21 mar 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024