Dataskyddsförordningen och dataskyddsombudets ansvar

Från och med 25 maj 2018 börjar den allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR” tillämpas i Sverige. I samband med det försvinner rollen som personuppgiftsombud. Den som behandlar personuppgifter måste enligt den nya förordningen istället utse ett dataskyddsombud.

Titeln ”personuppgiftsombud” som finns i den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, kommer att försvinna i och med dataskyddsförordningen. Vill man att den som i dagsläget är personuppgiftsombud i organisationen ska övergå till rollen som dataskyddsombud måste detta anmälas till Datainspektionen. En tidigare anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsombud övergår alltså inte automatiskt.

Myndigheter, med undantag för domstolar, har alltid en skyldighet att utse ett dataskyddsombud. För den privata sektorn gäller kravet på dataskyddsombud för de vars kärnverksamhet innefattar en personuppgiftsbehandling som kräver en regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade eller behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål. Med ”kärnverksamhet” i den privata sektorn menas den primära verksamheten och inte behandling av personuppgifter som kompletterande verksamhet.

I vår guide hittar du mer information om exempelvis vem som ska utses till Dataskyddsombud och vilka uppgifter ombudet har. Ladda ner den här! 

Vi hjälper gärna till! 

Behöver du som dataskyddsansvarig stöd i din nya roll? Eller ni som organisation vägledning i frågor som rör dataskyddsombud och dess uppdrag? Våra konsulter hjälper gärna till. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner som ger vägledning i alla led. Från juridisk information och grundutbildningar till fördjupande rådgivning, kundanpassade kurser och stöd via blanketter och checklistor. Allt skräddarsytt efter behov.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!
info@jpinfonet.se
08 - 462 65 60

Publicerad 15 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023