Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bostadsbolag ska betala skadestånd till följd av kontraktsbrott

Ett bostadsbolag har gjort sig skyldigt till kontraktsbrott genom att förbigå den högst prioriterade leverantören vid avrop och istället ingå avtal med den näst högst prioriterade leverantören. Bostadsbolaget ska därför ersätta den högst prioriterade leverantörens skada.

upphandling_Bostadsbolag_ska_betala_skadestand_till_foljd_av_kontraktsbrott_16x9.jpg

Ett bostadsbolag upphandlade ramavtal avseende hyresgästenkäter. Enligt ramavtalet var leverantörerna rangordnade, vilket innebar att avrop i första hand skulle ske från leverantör nummer ett. Om leverantör nummer ett inte kunde leverera tillfrågades nästa leverantör enligt rangordning till dess att leverans kunde ske. 

Under ramavtalets löptid hoppade bostadsbolaget över den högst prioriterade leverantören och genomförde istället avrop från den näst högst prioriterade leverantören. Det här ledde till att den högst prioriterade leverantören yrkade att tingsrätten skulle tvinga bostadsbolaget att betala ut 358 000 kronor. Leverantören ansåg nämligen att den uteblivna vinsten uppgick till det beloppet. 

Hovrätten konstaterar att parterna är överens om att bostadsbolaget gjort sig skyldigt till kontraktsbrott när bolaget hoppade över den högst prioriterade leverantören vid avropet och att bostadsbolaget därför är skyldigt att ersätta leverantörens positiva kontraktsintresse. Hovrätten konstaterar också att parterna är överens om att den avtalade kontraktssumman, om den högst prioriterade leverantören hade tilldelats kontraktet, skulle ha uppgått till 718 000 kronor. 

Enligt hovrättens bedömning skulle den högst prioriterade leverantören, i en tänkt kontraktssituation, ha kunnat erbjuda en avtalsenlig tjänst. Det är också styrkt att leverantören skulle ha haft de kostnader som den gjort gällande, det vill säga 360 000 kronor. Det finns dessutom inget som tyder på att leverantören har haft intäkter eller kunnat skaffa sig intäkter från annat håll som en följd av bostadsbolagets kontraktsbrott. Hovrätten kommer därför fram till att leverantörens skada uppgår till det yrkade beloppet.                                                                                                                                         

Publicerad 3 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024