Big Data och GDPR – hinder för marknadsföring?

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen för företag och organisationer i praktiken och hur kommer det påverka personuppgiftshanteringen som används i exempelvis marknadsföring? JP Infonets expert Alexander Jute går i sin analys igenom nuvarande och kommande regelverk samt hur kravet på samtycke förändras.

Nya tekniker och lägre kostnader för lagring av data har inneburit möjligheter att lagra och analysera stora mängder data om individer. I takt med att allt fler använder digitala lösningar för att göra allt från bankärenden till inköp av dagligvaror ökar möjligheterna att kartlägga enskilda individers digitala spår och på så vis få en mer komplett bild av vad respektive individ är och kan vara intresserad av. I detta ligger givetvis en enorm kommersiell potential för företag som vill använda dessa stora mängder data för att kunna presentera mer relevanta erbjudanden på individnivå.

Men hur rimmar dessa möjligheter med skyddet för den personliga integriteten och särskilt i ljuset av att vi från slutet av maj 2018 har att tillämpa en helt ny dataskyddsförordning (även kallad GDPR)? JP Infonets expert advokat Alexander Jute analyserar några av de konsekvenser som den nya dataskyddsförordningen för med sig som är särskilt viktiga när det gäller användning av personuppgifter i marknadsföring samt ger förslag på åtgärder för att du ska stå väl rustad när förordningen träder i kraft.

Ta del av hela analysen genom att ladda ner dokumentet. 

Publicerad 26 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Marknads- och immaterialnet

    Informationstjänsten för dig som behöver hålla dig à jour inom marknads-​ och immaterialrätt.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Monika Wendleby har analyserat en intressant dom från kammarrätten som öppnar upp för att besluten ska kunna överklagas.

22 nov 2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning av Sveriges Kommuner och Regioners nationella väntetidsdatabas.

22 nov 2021