Logga in

Glömt ditt lösenord?

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden?

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden efter utgånget ansökningsdatum? Och detta utan att informera de anbudsansökande som redan lämnat in?

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Tidsfristerna regleras i 8 kap. LOU och LUF. I dessa kapitel finns bestämmelser som anger vissa minimifrister och när dessa kan förkortas eller måste förlängas på grund av särskilda omständigheter. Frågan är då om anbudsansökningstiden får förlängas också vid andra situationer samt efter att fristen löpt ut. Varken bakomliggande direktiv eller LOU besvarar frågan närmare, även praxis är sparsam. Vår uppfattning, i brist på närmare vägledning men med visst stöd av doktrin, är att det som huvudregel inte är tillåtet att förlänga tidsfristen efter det att upphandlingen har påbörjats. Den tid som angetts i annonsen kan i vart fall inte ändras väsentligt utan att den upphandlande myndigheten måste avbryta upphandlingen och annonsera en ny. Anledningen till detta är att potentiella leverantörer kan ha avstått från att ansöka på grund av tidsbrist redan vid den först gällande ansökningstiden.

Vidare måste ju förfarandet som alltid vara förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU. Om inte samtliga potentiella leverantörer får tillgång till samma information vid samma tillfälle och samma förutsättningar i övrigt strider ju förfarandet mot likabehandlingsprincipen.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Publicerad 20 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024