Logga in

Glömt ditt lösenord?

Så bra är kommuner och regioner på tillgänglighet i offentliga upphandlingar

upphandling-tillgänglighet-i-offentliga-upphandlingar-huvudbild.jpg

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

Frågorna i Nationella upphandlingsenkäten som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022 handlar bland annat om i vilken utsträckning som kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag ställer krav på tillgänglighet i upphandlingar. Närmare 7 av 10 (66 procent) av de över 700 upphandlande organisationer som svarat ställer krav på tillgänglighet men variationen är stor.

Regionerna är bäst på att ställa tillgänglighetskrav i upphandlingar. Närmare 9 av 10 regioner gör det i hög utsträckning. Det kan bero på att vård och kollektivtrafik är områden där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är extra viktigt och att regionerna därför har god kunskap inom området.

Av kommunerna är det 6 av 10. Detta är något som Upphandlingsmyndigheten anser vara för lite då kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället.

Många organisationer uppger att de analyserar tillgänglighetsaspekter men det är långt ifrån alla. Att inte göra en analys innebär en risk för att de krav som ställs inte är relevanta och att behov missas.

Jämfört med andelen organisationer som analyserar och ställer krav på tillgänglighet är det för få som följer upp de krav som ställs. Att inte följa upp kraven innebär att organisationen inte vet om den får den kvalitet som avtalats.

Publicerad 29 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024