Så bra är kommuner och regioner på tillgänglighet i offentliga upphandlingar

upphandling-tillgänglighet-i-offentliga-upphandlingar-huvudbild.jpg

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

Frågorna i Nationella upphandlingsenkäten som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022 handlar bland annat om i vilken utsträckning som kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag ställer krav på tillgänglighet i upphandlingar. Närmare 7 av 10 (66 procent) av de över 700 upphandlande organisationer som svarat ställer krav på tillgänglighet men variationen är stor.

Regionerna är bäst på att ställa tillgänglighetskrav i upphandlingar. Närmare 9 av 10 regioner gör det i hög utsträckning. Det kan bero på att vård och kollektivtrafik är områden där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är extra viktigt och att regionerna därför har god kunskap inom området.

Av kommunerna är det 6 av 10. Detta är något som Upphandlingsmyndigheten anser vara för lite då kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället.

Många organisationer uppger att de analyserar tillgänglighetsaspekter men det är långt ifrån alla. Att inte göra en analys innebär en risk för att de krav som ställs inte är relevanta och att behov missas.

Jämfört med andelen organisationer som analyserar och ställer krav på tillgänglighet är det för få som följer upp de krav som ställs. Att inte följa upp kraven innebär att organisationen inte vet om den får den kvalitet som avtalats.

Publicerad 29 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023