Fel av kommun att inte upphandla it-system

upphandling-Fel-av-kommun-att-inte-upphandla-it-system.jpg

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera upphandlingen. Myndigheten yrkar nu att kommunen ska betala en skadeavgift för det felaktiga handlandet.

I maj 2022 ingick kommunen ett avtal värt tre miljoner kronor med en leverantör, trots att det inte annonserats någon offentlig upphandling. Kommunen bedömde att det enbart fanns en leverantör på marknaden och ansåg därför att den inte skulle behöva annonsera upphandlingen. En upphandling kan dock rikta sig till olika leverantörer inom hela EU och Konkurrensverket menar att kommunens bedömning är för snäv.

– Möjligheten att tillämpa undantagsreglerna i upphandlingslagstiftningen är mycket begränsade. Huvudregeln är att annonsering ska ske för att fler leverantörer ska få möjlighet att konkurrera genom att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser därför att kommunens bedömning är bristfällig och yrkar inför förvaltningsrätten att den ska betala 220 000 kronor i skadeavgift.

Publicerad 21 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023