Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Fel av kommun att inte upphandla it-system

upphandling-Fel-av-kommun-att-inte-upphandla-it-system.jpg

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera upphandlingen. Myndigheten yrkar nu att kommunen ska betala en skadeavgift för det felaktiga handlandet.

I maj 2022 ingick kommunen ett avtal värt tre miljoner kronor med en leverantör, trots att det inte annonserats någon offentlig upphandling. Kommunen bedömde att det enbart fanns en leverantör på marknaden och ansåg därför att den inte skulle behöva annonsera upphandlingen. En upphandling kan dock rikta sig till olika leverantörer inom hela EU och Konkurrensverket menar att kommunens bedömning är för snäv.

– Möjligheten att tillämpa undantagsreglerna i upphandlingslagstiftningen är mycket begränsade. Huvudregeln är att annonsering ska ske för att fler leverantörer ska få möjlighet att konkurrera genom att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser därför att kommunens bedömning är bristfällig och yrkar inför förvaltningsrätten att den ska betala 220 000 kronor i skadeavgift.

Publicerad 21 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024