Karolina Schagerström

Redaktör, jurist

Karolina Schagerström arbetar med laglistor och är redaktör för informationstjänsterna JP Säkerhetsnet och JP Miljönet.

Kontakt

E-post: karolina.schagerstrom@jpinfonet.se
Telefon: 054 - 770 43 14

Karolina jobbar med följande tjänster