Karolina Schagerström

Jurist

Karolina Schagerström är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.