Karolina Schagerström

Redaktör, jurist

Karolina Schagerström är jurist och arbetar som redaktör för informationstjänsterna JP SäkerhetsnetJP Miljönet, JP Fastighetsnet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Kontakt

E-post: karolina.schagerstrom@jpinfonet.se
Telefon: 054 - 770 43 14