Ensamkommande barn får flyttas från familjehem till HVB

Målet gäller frågan om ett ensamkommande barn var i behov av en familjehemsplacering för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå eller om barnets behov kunde tillgodoses genom en placering på det HVB för ensamkommande barn som kommunen hade anvisat. 

Kammarrätten slår nu fast att pojken inte får bo kvar i det familjehem där han placerades när han först kom till Sverige. Den ensamkommande pojken hade tillfälligt placerats i ett familjehem i en annan kommun eftersom hemkommunen inte hade möjlighet att ta hand om honom. Men när hemkommunen ville flytta pojken till ett hem för vård eller boende (så kallat HVB) i den egna kommunen ville han inte flytta.

Frågan i kammarrätten var om faktumet att pojken först placerats i ett familjehem innebar att kommunen inte senare kunde besluta om en annan placering. Kammarrätten kom fram till att socialnämnden tagit hänsyn till pojkens specifika behov och bedömde att han inte behövde vara placerad i ett familjehem. Hans behov kunde istället tillgodoses genom en placering i hemkommunens HVB för ensamkommande barn. JP Infonet:s expert Natalie Glotz Stade redogör för målets upprinnelse och kammarrättens resonemang samt kommenterar domen i dokumentet som du kan ladda ner. 

Senast uppdaterad 11 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området