Den rätta kronologiska ordningen i så kallade trepartsärenden om faderskap

När en kvinna har fött ett barn under den tid som hon har varit gift med en man, är mannen i äktenskapet barnets presumerade far. Anses emellertid en annan man vara biologisk far till barnet kan faderskapspresumtionen hävas. 

Det biologiskt rätta faderskapet bekräftas som ett juridiskt sådant, exempelvis genom en förenklad handläggning utan rättegång i ett så kallad trepartsärende hos socialnämnden. Det finns strikta formkrav avseende hur ett trepartsärende avseende faderskap ska handläggas. 

JP Infonets expert Natalie Glotz Stade redogör här för den kronologiska gången som är föreskriven i så kallade trepartsärenden om fastställande av faderskap och hävande av en faderskapspresumtion. Ladda ner dokumentet till höger.

Senast uppdaterad 11 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området