Dataskyddsförordningen och dataskyddsombudets ansvar

Från och med 25 maj 2018 börjar den allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR” tillämpas i Sverige. I samband med det försvinner rollen som personuppgiftsombud. Den som behandlar personuppgifter måste enligt den nya förordningen istället utse ett dataskyddsombud.

Titeln ”personuppgiftsombud” som finns i den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, kommer att försvinna i och med dataskyddsförordningen. Vill man att den som i dagsläget är personuppgiftsombud i organisationen ska övergå till rollen som dataskyddsombud måste detta anmälas till Datainspektionen. En tidigare anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsombud övergår alltså inte automatiskt.

Myndigheter, med undantag för domstolar, har alltid en skyldighet att utse ett dataskyddsombud. För den privata sektorn gäller kravet på dataskyddsombud för de vars kärnverksamhet innefattar en personuppgiftsbehandling som kräver en regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade eller behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål. Med ”kärnverksamhet” i den privata sektorn menas den primära verksamheten och inte behandling av personuppgifter som kompletterande verksamhet.

I vår guide hittar du mer information om exempelvis vem som ska utses till Dataskyddsombud och vilka uppgifter ombudet har. Ladda ner den här! 

Vi hjälper gärna till! 

Behöver du som dataskyddsansvarig stöd i din nya roll? Eller ni som organisation vägledning i frågor som rör dataskyddsombud och dess uppdrag? Våra konsulter hjälper gärna till. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner som ger vägledning i alla led. Från juridisk information och grundutbildningar till fördjupande rådgivning, kundanpassade kurser och stöd via blanketter och checklistor. Allt skräddarsytt efter behov.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!
info@jpinfonet.se
08 - 462 65 60

Senast uppdaterad 15 maj 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området