Logga in

Glömt ditt lösenord?

Yrkesboostaren: Hot och våld på jobbet

Yrkesboostaren: Hot och våld på jobbet

Datum: 5 maj
Tid: 12.00 - 13.00

Hot, våld och trakasserier ökar inom både offentlig och privat sektor. Det kan handla om missnöjda klienter, brukare, kunder eller kollegor. En undersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete visar att 45 procent blivit utsatta en eller flera gånger under ett år. Lagar och föreskrifter lägger ett långtgående ansvar på arbetsgivaren att se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, där hot och våld i arbetslivet räknas som en mycket allvarlig arbetsmiljöfråga.

Webbinariet kommer att behandla följande: 

  • Vad innebär hot, våld och olaga förföljelse på jobbet (straffrättsskydd)
  • Om diffusa hot och sexuella trakasserier
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
  • Vad säger arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
  • Hur höjer man säkerhetstänket på både arbetsplatsen och på fritiden?
  • Vad gör du om du blir utsatt?
  • Vad kan organisationen göra?
  • Hur bedömer och screenar man för risker?
  • Hur arbetar man strategiskt och systematiskt för att förebygga och tidigt åtgärda hot och våld i arbetsmiljön?
  • Om tystnadskultur och hur man främjar ett öppet arbetsklimat

I slutet av webbinariet kommer det finnas tid för dig som deltagare att ställa frågor direkt till föreläsaren. 

Vill du se webbinariet i efterhand?

Mejla då till info@jpinfonet.se och ange "Yrkesboostaren - hot och våld" som ämnesrad så får du inloggningsuppgifter till vår kursportal där du kan se sändningen. 


vision_logo_rgb.png

Yrkesboostaren är ett samarbete mellan JP Infonet och Vision.

Susanne Strand

Medverkande

Susanne Strand Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext. Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024