Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Upphandling samtliga domar och beslut som avgjorts med stöd av lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), samt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet-Upphandling bevakar samtliga nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller också äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Syftet med upphandlingsreglerna är bland annat att skapa fri konkurrens inom EU och att säkerställa att alla som vill göra affärer med offentlig sektor behandlas lika.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig upphandling finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.