Tjänsten ger dig till tillgång till alla domar som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom socialtjänsten är tjänsten ett värdefullt verktyg som ger dig underlag för rättssäkra beslut. I tjänsten finns domar som rör till exempel barnets ställning i LVU-ärenden, förutsättningar för LVU-vård, omedelbart omhändertagande, placeringar, överväganden och omprövningar. 

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–LVU hämtar alla domar och beslut som avgjorts med stöd av LVU. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete. JP Rättsfallsnet–LVU bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Huvudregeln när det gäller socialtjänstens insatser till barn och unga är att de ska ges med vårdnadshavarnas och, i vissa fall, den unges samtycke. Om ett barn behöver vård utanför hemmet och det inte går att få samtycke till vården kan den ske tvångsvis med stöd av LVU. LVU reglerar alltså förutsättningarna för att avvika från den grundläggande frivillighetsprincipen.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.