Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt på en myndighet eller inom privat sektor.

JP Momsnet är en tjänst för dig som är jurist eller ekonom och arbetar med momsfrågor. Den är ett uppskattat arbetsverktygverktyg för att hålla sig à jour med rättsutvecklingen och för att få hjälp att ge rättssäker rådgivning i momsfrågor.

Tjänsten ger dig en komplett bevakning av momsområdet då du alltid har tillgång till de senaste avgörandena, ställningstagandena och lagändringarna. Tjänsten innehåller samtliga rättskällor och vägledande dokument om moms som behövs för att ge dig ett heltäckande beslutsunderlag. Här hittar du allt från frivillig skattskyldighet och unionsinterna förvärv till hästmoms, tryckerimoms med mera.

Våra egna jurister och externa experter vägleder dig genom rättsområdet. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i ditt arbete och med nyhetsbrevet håller du dig alltid uppdaterad.

I JP Momsnet får du tillgång till mer än:

  • över 690 expertanalyser och referat av domar
  • 20 200 domar och beslut.

Du hittar enkelt det du söker med JP Momsnets mycket kraftfulla sökfunktion. Du kan också skapa dina egna rättsutredningar inne i tjänsten med hjälp av vårt utredningsverktyg och bevaka ett eller flera sökord med vår sökordsbevakningsfunktion.