Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

HFD avkunnar intressant förhandsbesked om trust i USA

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Avdrag för ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolag

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

”Vi har äntligen lämnat 1968 års mervärdesskattelag bakom oss”

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

Bevissäkring av handling lagrade i en molntjänst?

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Högsta förvaltningsdomstolen dömer i underskottsmålet (Hoistmålet) och prövar skatteflyktslagens tillämpning

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021

Avdrag för ingående mervärdesskatt vid leasing av personbilar

Eleonor Kristoffersson analyserar rättsläget kring avdrag för ingående mervärdesskatt vid leasing av personbilar.

17 maj 2021

Det otillåtna preparatet: Mervärdesskatt och inkomstskatt i brottmål

I mars 2021 kom HD med en dom som gäller olaglig försäljning av det läkemedelsklassade preparatet melanotan. JP Infonets expert Eleonor Kristoffersson analyserar domen här.

19 apr 2021

Rätt till utrangeringsavdrag

HFD har nyligen lämnat vägledning i frågan om utrangeringsavdrag ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet. Börje Leidhammar analyserar fallet.

8 apr 2021

Styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst, inte av näringsverksamhet

HFD finner att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av näringsverksamhet. JP Infonets expert Stefan Olsson tittar närmare på avgörandet.

25 mar 2021

Moms på co-locationtjänster i ett datacenter

Den 4 februari 2021 dömde HFD i tre domar som alla avsåg tillämpningen av undantaget för uthyrning av fastighet i 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen. Eleonor Kristoffersson analyserar målen.

11 mar 2021

EU

EU-domstolen dömer mot Sverige med klassiska argument om den fria rörligheten i målet Lexel AB mot Skatteverket

Den svenska riktade ränteavdragsbegränsningsregeln anses stå i strid med EU-rätten eftersom den negativt särbehandlar lån från utlandet jämfört med lån från svenska företag. 

24 feb 2021

Gåva av aktier utdelningsbeskattas inte

I ett förhandsbesked fastställer HFD att uttagsbeskattning inte ska ske när en huvudaktieägare skänker merparten av aktierna till en inskränkt skattskyldig stiftelse.

26 jan 2021

Straffmätning vid skattetillägg

I oktober slår HD fast att straff och skattetillägg är en form av sanktionskumulation som omfattas av bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken. 

17 nov 2020

Redovisning av importmoms när samma part som tillhandahåller varorna också förmedlar varorna som kommissionär

Ett aktiebolag importerar varor från Indien. Importmoms redovisas när tulldeklarationen kommer. Bolaget har även fått separata fakturor för utförda tjänster i Indien och fråga är då hur dessa ska hanteras i skattedeklaration/bokföring. 

18 nov 2016

Jan Kleerup och JP Infonet lanserar frågeservice online inom moms- och skatterätt

Behöver du snabbt få vägledning i en fråga som rör moms och skatterätt? I samarbete med Jan Kleerup lanserar nu JP Infonet onlinerådgivning inom rättsområdet.

29 sep 2016

1 (denna sida) , 2 ,