Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Kommunallagen samtliga domar som avgörs med stöd av kommunallagen. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Kommunallagen bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens befogenheter, organisation och ansvarsområden. Vanligast förekommande är laglighetsprövningar, det vill säga överklagande enligt kommunallagens kapitel 13. Bestämmelserna ger varje kommunmedlem rätt att överklaga en kommuns eller ett landstings beslut.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.